Landalagången 3

Vid Landala Torg ligger Landalagången 3. Huset är byggt 1973 och används främst för utbildning.

Landalagången 3