Selma Lagerlöfs Torg

Verksamheter

24

0

Kvadratmeter

15 800

Selma Lagerlöfs Torg ligger i stadsdelen Backa på Hisingen. Torget byggdes 1971 och har ett stort upptagningsområde från Brunnsbo till Kärra med flertalet stora bostadsområden, främst bostadsrätter. Torget har ett brett utbud av både dagligvaror och fackhandel samt små nischade butiksverksamheter som gör att man gärna tar en omväg, kanske för att köpa fisk i fiskhuset. Vårdcentral, tandläkare och mödravård finns också samt kulturhus och bibliotek.

Selma Lagerlöfs Torg håller på att förvandlas. Till en välkomnande och trygg stadsdel, till en plats med framtidstro och kontinuitet från historien och nutiden. Det planeras för nya bostäder, kontor, handel och service, studentbostäder, idrottshall och nytt stadsdelshus med rum för kultur tillsammans med nya torgstråk och parkstråk. Välkommen till Selma stad, en plats fylld av liv.

Läs mer på www.selmastad.se.

Mer information & kontakt

Parkering: 2 tim fri parkering

Vill du veta vilka butiker och verksamheter som finns på torget? Välkommen att besöka torgets hemsida www.selmalagerlofstorg.se.

Centrumutvecklare på Selma Lagerlöfs Torg är: Kathleen Hahne tel. 031-335 01 33 Centrumutvecklaren arbetar med att utveckla platsens attraktivitet, att marknadsföra handelsplatsen, dess handlare och aktörer samt att samordna projekt och aktiviteter.

Teknisk förvaltare är Thomas Samuelsson tel. 031-335 01 75. Hit vänder du dig för felanmälan och övrig hyresgästservice. Hyr du hos Familjebostäder, vänd dig till din bovärd.

Fastighetsförvaltare på Selma Lagerlöfs Torg är: Jonas Lissel, tel. 031-335 01 25. Förvaltaren vänder du dig till i hyres- och kontraktsfrågor.

Selma Lagerlöfs Torg