Wieselgrensplatsen

Verksamheter

27

0

Kvadratmeter

15 200

Wieselgrensplatsen på Hisingen är ett av Göteborgs största handelscentra. Torget har ett väletablerat och komplett utbud av dagligvaror, servicebutiker och övrig detaljhandel.
På Wieselgrensplatsen hittar du även Lundby Sjukhus. Kvarteren runtomkring består av landshövdingehus.

Mer information & kontakt

Teknisk förvaltare är Anders Krogh tel. 031-335 01 72. Den tekniske förvaltaren vänder du dig till när det gäller felanmälan samt övrig hyresgästservice.

Fastighetsförvaltare på Wieselgrensplatsen är Trond Smedheim tel 031-335 01 07. Förvaltaren vänder du dig till i hyres- och kontraktsfrågor.

GöteborgsLokaler förvaltar ca 15200 kvm lokalyta för Fastighetskontoret på Wieselgrensplatsen.

Wieselgrensplatsen