Hyresgästundersökning

Våra hyresgäster tycker till

Hyresgäst-undersökning

Våra hyresgäster tycker till

2021 års hyresgästundersökning till lokalerna vid våra handelsplatser

Denna gång gjorde vi en kortare digital enkät kring frågorna: Vad du tycker om oss? Och om vad du tycker om tryggheten på ditt centrum/torg/handelsplats där du hyr lokal. Vill du veta vad vi jobbat med sedan förra mätningen? Ta en titt i de digitala nyhetsbrev och Torgprat som du får av oss som hyresgäst.

Hyresgästundersökningen genomfördes under april-maj. Totalt skickade vi ut 392 enkäter via mail och svarsfrekvensen hamnade på 36 %, dvs 143 lokalhyresgäster svarade. Det fanns också möjlighet att lämna öppna svar i enkäten. Kring dessa svar har våra torgteam återkopplat till våra hyresgäster på respektive centrum/handelsplats/torg. Antingen direkt till hyresgästen eller via torgens nyhetsbrev.

Vi har olika förvaltningsuppdrag. Vissa fastigheter äger GöteborgsLokaler och vissa externförvaltar vi åt andra fastighetsägare; Bostadsbolaget, Familjebostäder, Poseidon, Gårdstensbostäder och Parkeringsbolaget. Resultatet av undersökningen har vi delat upp utifrån förvaltningsuppdragen.

I tabellen ser du 2021 års resultat i jämförelse med förra mätningen 2019.

 • Eget ägda lokaler vid handelsplats: nöjdheten har ökat, rekommendationsindex har ökat och den upplevda tryggheten under butikernas öppettider har minskat.

Betyg från hyresgästerna i eget ägda lokaler

2021

2019

1.Hur nöjd är du med GöteborgsLokaler totalt sett? Skala 1-10

7,7

(7,1)

2.Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera GöteborgsLokaler? Skala 1-10

7,7

(7,5)

3.Vad tycker du om tryggheten på centrumet/torget/handelsplatsen under butikernas öppettider? Skala 1-5

3,2

(3,6)

 • Externförvaltade lokaler vid handelsplats: nöjdheten har ökat, rekommendationsindex har ökat och den upplevda tryggheten under butikernas öppettider har minskat. 

Betyg från hyresgästerna i externförvaltade lokaler

2021

2019

1.Hur nöjd är du med GöteborgsLokaler totalt sett? Skala 1-10

7,6

(6,7)

2.Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera GöteborgsLokaler? Skala 1-10

7,6

(7,0)

3.Vad tycker du om tryggheten på centrumet/torget/handelsplatsen under butikernas öppettider? Skala 1-5

3,6

(3,7)

   

2019 års hyresgästundersökning

Vad hände mellan mätningarna 2017 och 2019? För alla våra lokalhyresgäster har vi infört ett nytt felanmälansystem. Det innebär att vi kan följa upp fel på ett bättre sätt och på så vis ges möjlighet till mer proaktivt underhåll av fastigheterna. Nu är det också flera personer som kan ta emot felanmälan, tidigare gick det direkt bara till en person. Och det finns också fler sätt att felanmäla på.

Här har vi samlat en del av det vi har gjort sedan förra mätningen 2017.

Axel Dahlströms Torg

 • Vi har tillsammans med hyresgäster, polis och andra fastighetsägare gått igenom trygghetsfrågor och utifrån det gjort åtgärder ex. bättre belysning och nedklippning av buskage.
 • Vi har satsat mycket på uppfräschning, nya ytskikt samt mycket ny belysning i olika former.
 • Vi har uppdaterat skyltningen på fasader och möblerat torget med en långbänk.
 • Vi har flera nya hyresgäster på torget som bidrar med en ny mix av utbud och service.

Brunnsbotorget

 • Vi har monterat solpaneler på Brunnsbotorgets tak.
 • Vi har satt upp nya verksamhetsskyltar på fasaden.
 • Vi har monterat en ny Brunnsbotorgets-skylt på taket.
 • Vi har bytt ut utomhusbelysning och källarbelysningen till led.
 • Vi har tagit fram en ny grafisk profil och uppdaterat med ny torgskyltning.
 • Vi har anlagt en ny plantering.
 • Vi har ny julbelysning på stolparna och tillsammans med HDK gjort återvinnings-juldekor.
 • Vi har linjemålat parkeringsplatser, fått en ny p-automat och beskurit träd vid parkeringen.
 • Vi har påbörjat en ny entré under 2018.
 • Vi har satt upp nya papperskorgar inne på Brunnsbotorget.
 • Fiskbil finns åter på torget, varje tisdag.

Focus

 • Vi har installerat nya rulltrappor.
 • Vi har lagt ny markbeläggning framför entrén.
 • Ny juldekoration.
 • Nya kortautomater till besökstoaletter.

Hammarkulletorget

 • Helt ny markbeläggning och nya sittmöbler mellan äldreboendet och centrumbyggnaden.
 • Belyst fasad på centrumbyggnaden.
 • Hammarbadet – nyrenoverat badhus, bassäng och gym. Öppnar i maj 2019.
 • Ombyggnation av lokaler för bibliotek och medborgarkontor.
 • Om- och utbyggnad av livsmedelsbutikens lokaler.
 • Ombyggnad och uppfräschning av köttaffärens lokaler.
 • Ny fasad på Folkets Hus.
 • Nytt skyltprogram på hela torget.

Kortedala Torg

 • Vi har monterat nya bänkar, nytt kundvagnsgarage, cykelställ och cykelpump.
 • Ny sittgrupp med nya planteringar har byggts på torget.
 • Vi har gjort Hundraårsgatans infart mer inbjudande.
 • Vi har fräschat upp med nya tak.
 • Vi har förstärkt belysningen på strategiska platser.
 • Vi har startat upp ett marknadsråd och utvecklat det digitala nyhetsbrevet med information samt genomfört olika evenemang för ökad trivsel och trygghet.

Linné

 • Ökad bevakning under kvällar och helger
 • Handelsplatsen har fått ett förnyat utbud med en moderna touch.
 • Det satsas på gatans utseende, utsmyckning samt städ.
 • Västlänken – vi arbetar som språkrör mellan verksamheter, fastighetsägare och trafikkontoret.
 • Vi har startat upp och har idag ett aktivt marknadsråd.
 • Vi har monterat ny orienteringskarta och dekorativ belysningsinstallation mellan Landsvägsgatan och Linnégatan.

Olskroken

 • Vi har kompletterat den nya gestaltningen på torget med lekskulpturer och nya planteringsurnor
 • Fastighetsägarna kring Olskroken arbetar tillsammans och bekostar torgvärdar.
 • Komplettering av juldekoration.

Selma Lagerlöfs Torg

GöteborgsLokaler är en av de aktörer som är med och bygger Selma stad, där ett nytt Selma Lagerlöfs Torg växer fram. Vi bygger ett stadsdelshus med rum för kultur och ett handelshus med handel, vård och kontor. Byggstarten skedde hösten 2017. Preliminär inflyttning blir efter sommaren 2019.

Läs mer under avsnittet Vi bygger.

Vårväderstorget

 • Hela torget har genomgått en stor upprustning. Det har tillgänglighetsanpassats med nya ramper, sittplatser, belysning, entréer och markbeläggning.
 • Bänkar och papperskorgar har renoverats.
 • Vi fortsätter arbeta med ett fortsatt trygghetsfrämjande arbetssätt ex. utökning av kameraövervakning, belysning, lyhördhet gentemot kund och samarbetspartners.

Bergsjön Centrum

 • Vi uppdaterat inomhustorget med ny fräsch och ljus interiör, bänkar och dekorativ panel på väggarna.
 • Kraftigt förstärkt belysningen både inne på Bergsjön C och utomhus runt om torget.
 • Gångtunnel mot P-däcket är förstärkt med dekorativ, färgad ledbelysning.
 • Vi har ökat städfrekvensen i garaget.
 • Vi har ökat städfrekvensen inomhus på Bergsjön C.
 • Utvecklat det digitala nyhetsbrevet med information och genomfört olika evenemang för ökad trivsel och trygghet.

Dr Fries Torg

 • Vi har gjort markarbeten framför biblioteket.
 • Vi har monterat dekorativ och trygghetsskapande belysning.
 • Vi har satt upp en historisk fotovägg.
 • Vi har renoverat och monterat handavtrycken på en ny plats.
 • Vi arbetar för gemensam samsyn och utveckling av torgets identitet tillsammans med Poseidon, Park och naturförvaltningen samt trafikkontoret.
 • Trygghetsbefrämjande åtgärder har gjorts i form av förstärkt belysning samt röjning/beskärning av buskage.
 • Dialog med Park och naturförvaltningen och Poseidon för att förbättra skötsel.

Haga

 • Pehr Erikssons Plats håller på att byggs om till en ny mötesplats. Invigning av nytt konstverk i juni 2019.
 • Trafikhinder/farthinder in i Haga är ett pågående arbete där målet är att öka trygghetskänslan.
 • Västlänken – vi arbetar som språkrör mellan verksamheter, fastighetsägare och trafikkontoret.
 • 5 nya orienteringsskyltar i Haga är på plats.
 • Ny dekor i trädet på Pehr Eriksons Plats.

Hjällbo Centrum

 • Vi har målat om centrumbyggnaden.
 • Vi har byggt om och fräschat upp gallerian.
 • Vi har skapat en ny lekyta på torget.
 • Vi har monterat dekorationsbelysning och förstärkt belysningen på strategiska platser.
 • Vi har utökat städningen utomhus.
 • Den allmänna toaletten på torget är renoverad.
 • Vi har jobbat vidare med parkeringsproblematiken.
 • Vi har renoverat bänkar på torget och monterat nya sittmöbler och papperskorgar inne på Hjällbo Centrum.

Kyrkbytorget

 • Vi har satt upp dekorativ och trygghetsskapande belysning på torget och i parken.
 • Vi har sett över växter och buskar på torget och kompletterat med nytt.
 • Vi har fått nya lekskulpturer på plats, både på torget och i den lilla parken.
 • Vi har monterat nya bänkar och bord.
 • Nya planteringskärl är på plats för att skapa ett trevligare intryck på den öppna torgytan.
 • Vi har genomfört trygghetsvandringar och arbetar tätt med polis och räddningstjänst.
 • Biblioteket är renoverat och väldigt uppskattat.

Länsmanstorget

 • Vi har ny väggbeklädnad med träspaljé på väggar inne på Länsmanstorget.
 • Ny belysning.
 • Nytt undertak.
 • Nya bänkar/möbler och anslagstavla.
 • Nytt konstgjort körsbärsträd och nya nya inneväxter.

Radiotorget

Radiotorget är mitt inne i en utvecklingsfas. Här kan du läsa mer: https://www.bostadsbolaget.se/nyabostader/radiotorget/

Tuve Torg

 • Vi har byggt ett nytt kundvagnsgarage.
 • Vi har gjort en ny lekplats.
 • Vi har anlagt en ny plantering framför familjecentralen.
 • Vi har bytt p-automaten, förnyat p-tider samt ny linjemålning på alla p-platser.
 • Vi har bytt del av belysningen på innetorget och bytt armatur till led på fasadbelysning på vårdcentralen och familjecentralen.
 • Ny fasadbelysning/släpljus på Kulturpunktens fasad och ny entrébelysning i skärmtak.
 • Ny klocka och temperatur-visare på fasad.
 • Ny plantering med sittgrupp framför kyrkan.
 • Målat fönster på centrumhuset.
 • Lagt ny entrématta i gallerian.
 • Tagit ner stort träd för ökad trygghet.
 • Genomfört torgkalas på våren med Sommarunderhållningen, firat Myrans födelsedag med aktiviteter på torget och haft julevenemang.
 • Ny julbelysning utomhus på torget och julgran med ny installation av julgransfot.