Ansök om hyresrabatt

Enligt det statliga hyresstödet

Ansöker du som lokalhyresgäst om hyresrabatt enligt det statliga hyresstödet för april – juni och/eller juli – september 2021?

Regeringen har fattat beslut om att det statliga hyresstödet förlängs till att även omfatta andra och tredje kvartalet 2021. 

Ansökan är redan öppen

Vi har redan öppnat ansökan för hyresrabatt avseende kvartal två och tre för 2021.

Observera att en ny ansökan behöver göras även om ni tidigare ansökt för stöd under kvartal ett.

GöteborgsLokaler reserverar sig för om det sker ändringar i regelverket och/eller i beslut från regering och myndigheter. Om det sker kan det bli aktuellt att vi som hyresvärd behöver begära in ytterligare uppgifter från dig som söker om hyresrabatt för att vi ska kunna ansöka om det statliga hyresstödet. Datumen, som anges nedan, kan komma att ändras.

Hur funkar det?

Det är hyresvärden som beslutar om att bevilja eventuell hyresrabatt, medan staten beslutar om eventuellt stöd till hyresvärden med hälften av hyresrabatten. Den slutliga rabatten till dig som hyresgäst beror på om hyresvärden får det statliga stödet. Hyran ska betalas som vanligt under hela perioden och det får inte finnas någon hyresskuld till hyresvärden. Hyresrabatten avser endast den fasta hyran exklusive moms.

Andrahandshyresgäst

Är du andrahandshyresgäst eller hyr en del av en lokal? Då ska du vända din förfrågan till den hyresgäst som fastighetsägaren har hyresavtalet med, dvs förstahandshyresgästen. Förstahandshyresgästen får i sin tur, i rollen som hyresvärd, göra en egen ansökan för dig som hyresgäst direkt via Boverkets hemsida.

Så här ansöker du

Som ett första steg behöver du fylla i samtliga uppgifter i nedanstående ansökningsformulär. Ansökningsformuläret avser både kvartal två och tre 2021. Det är viktigt att du i ansökningen bockar i vilka perioder som din ansökan avser.

Vill du ansöka för båda kvartalen så sätter du ett kryss i båda rutorna.

I samband med att din ansökan inkommer så tar GöteborgsLokaler en kreditupplysning.

För att GöteborgsLokaler ska kunna hantera din ansökan så är det viktigt att:

 • ansökan är komplett med rätt bifogade handlingar.
 • du är förstahandshyresgäst hos hyresvärden.
 • SNI-kod stämmer överens med regeringens föreslagna branscher. SNI-kod är den kod som bolaget har registrerad hos Skatteverket. Kontakta Skatteverket om du behöver uppdatera eller lägga till en SNI-kod.
 • ditt bolag enligt kreditupplysningen inte visar ekonomiska svårigheter.

Om något saknas i din ansökan så kommer GöteborgsLokaler att begära in en komplettering ifrån dig. Detta skickas ut via mejl. Observera att vi inte kommer att skicka någon påminnelse på begäran om komplettering och vid utebliven komplettering kommer vi inte gå vidare med din ansökan.

Ansökan kan endast göras här på vår hemsida och ska vara oss tillhanda senast 2021-08-01. Detta datum kan komma att ändras beroende vilka tidsramar som stat och myndigheter anger. Överenskommelsen mellan hyresgäst och hyresvärd ska vara signerad av samtliga parter senast 2021-08-31.

 OBSERVERA! SISTA ANSÖKNINGSDAG ÄR 1 AUGUSTI 2021.

Sidan är senast uppdaterad 5 juli 2021.

  Hyresgäst (namn på verksamhet mot kund)

  Bolagsnamn

  Organisationsnummer

  Adress

  Adress 2

  Postnummer och ort

  Avtalsnummer (för samtliga avtal som ansökan avser)

  Firmatecknare (ska överensstämma med de uppgifter som är registrerade hos Bolagsverket. Som enskild näringsidkare är du själv ensam firmatecknare, vilket inte behöver registreras hos Bolagsverket).

  Telefon till samtliga firmatecknare, endast ett fält är tvingande

  Telefon till firmatecknare 2

  Telefon till firmatecknare 3

  E-postadress till samtliga firmatecknare. (Möjlighet att lämna uppgifter för tre firmatecknare och endast ett fält är tvingande)

  E-postadress till firmatecknare 2

  E-postadress till firmatecknare 3

  Har firmatecknare Bank-ID? JaNej

  För vilken period avser din ansökan? Vill du ansöka för båda kvartalen så sätter du ett kryss i båda rutorna

  SNI-kodFöreslagna branscher att ta emot hyresstöd - Regeringen.se.

  Tillhör ert bolag en franchising-kedja?JaNej

  Om ja, ange franchising-kedjans namn och organisationsnummer. (Krävs även om det är en utländsk franchising-kedja.)

  Har ert bolag mottagit stöd för stödperioden juni och juli 2020 enligt förordningarna (2020:838) om omställningsstöd för maj – juli 2020? Frågan avser endast stöd som utbetalats till den enskilde hyresgästen, inte stöd som eventuellt utbetalats till andra företag inom samma koncern. JaNej

  Har ert bolag mottagit lån enligt 13 § förordningen (2021:57) om statligt lån till arrangörer och återförsäljare av paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19. Frågan avser endast stöd som utbetalats till den det enskilda bolaget, inte stöd som eventuellt utbetalats till andra företag inom samma koncern. JaNej

  Har bolaget mottagit stöd av mindre betydelse (de minimis) enligt Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1404/2013? Gäller endast stöd för samma stödberättigade kostnader (hyreskostnader) som ansökan avser.JaNej

  Om ja, ange vilken typ av stöd bolaget mottagit?

  Bifoga resultatrapport 2019 . Behöver du ladda upp flera filer kan du packa dem i en zip-fil. (Obligatoriskt fält)

  Bifoga resultatrapport 2020 . Behöver du ladda upp flera filer kan du packa dem i en zip-fil. (Obligatoriskt fält)

  Har bolaget varit i ekonomiska svårigheter vid tidpunkten 2019-12-31? JaNej

  Har bolaget betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd oförenligt med den inre marknaden? JaNej

  Hur har ni agerat för att minska era kostnader? Ex. personalkostnader, förhandlingar med leverantörer, amorteringar m.m.

  På vilket sätt har verksamheten påverkats av coronakrisen?

  Meddelande till GöteborgsLokaler

  Jag samtycker till att GöteborgsLokaler får tillgång till mina personuppgifter när jag fyller i detta formulär. Läs mer.

  Jag intygar på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i ansökan med tillhörande bilagor är sanna.

  Saknar firmatecknaren Bank-ID? Då behöver firmatecknaren besöka kontoret och uppvisa legitimation i samband med underskrift av överenskommelsen.