Ansök om hyresrabatt

Enligt det statliga hyresstödet

Ansöker du som lokalhyresgäst om hyresrabatt enligt det statliga hyresstödet?

EU-kommissionen har godkänt regeringens förslag om att införa statligt stöd för fasta lokalhyreskostnader för januari – mars 2021.  

Det är hyresvärden som beslutar om att bevilja eventuell hyresrabatt, medan staten beslutar om eventuellt stöd till hyresvärden med hälften av hyresrabatten. Den slutliga rabatten till dig som hyresgäst beror på om hyresvärden får det statliga stödet. Hyran ska betalas som vanligt under hela perioden och det får inte finnas någon hyresskuld till hyresvärden. Hyresrabatten avser endast den fasta hyran exklusive moms.

Är du andrahandshyresgäst eller hyr en del av en lokal? Då ska du vända din förfrågan till den hyresgäst som fastighetsägaren har hyresavtalet med, dvs förstahandshyresgästen. Förstahandshyresgästen får i sin tur, i rollen som hyresvärd, göra en egen ansökan för dig som hyresgäst direkt via Boverkets hemsida.

Som ett första steg behöver du fylla i samtliga uppgifter i nedanstående ansökningsformulär. I samband med att din ansökan inkommer så tar GöteborgsLokaler en kreditupplysning.

För att GöteborgsLokaler ska kunna hantera din ansökan så är det viktigt att:

 • ansökan är komplett med rätt bifogade handlingar.
 • du är förstahandshyresgäst hos hyresvärden.
 • SNI-kod stämmer överens med regeringens föreslagna branscher. SNI-kod är den kod som bolaget har registrerad hos Skatteverket. Kontakta Skatteverket om du behöver uppdatera eller lägga till en SNI-kod.
 • ditt bolag enligt kreditupplysningen inte visar ekonomiska svårigheter.

Om något saknas i din ansökan så kommer GöteborgsLokaler att begära in en komplettering ifrån dig. Detta skickas ut via mejl. Observera att vi inte kommer att skicka någon påminnelse på begäran om komplettering och vid utebliven komplettering kommer vi inte gå vidare med din ansökan.

OBSERVERA! SISTA ANSÖKNINGSDAG ÄR 9 MAJ

  Hyresgäst (namn på verksamhet)

  Bolagsnamn

  Avtalsnummer

  Organisationsnummer

  Firmatecknare (ska överensstämma med de uppgifter som är registrerade hos Bolagsverket. Som enskild näringsidkare är du själv ensam firmatecknare, vilket inte behöver registreras hos Bolagsverket).

  E-postadress till firmatecknare 1

  E-postadress till firmatecknare 2

  E-postadress till firmatecknare 3

  Telefon till firmatecknare 1

  Telefon till firmatecknare 2

  Telefon till firmatecknare 3

  Adress

  Adress 2

  Postnummer

  Ort

  SNI-kodFöreslagna branscher att ta emot hyresstöd - Regeringen.se.

  Ingår bolaget i en koncern?JaNej

  Om ja, ange koncernens moderbolags organisationsnummer. (Krävs även om det är en utländsk koncern.)

  Har bolaget varit i ekonomiska svårigheter före 2019-12-31? JaNej

  Har bolaget tidigare erhållit stöd av mindre betydelse enligt Europeiska kommissionens förordning, till exempel hyresstöd för april – juni 2020. (Ange om ditt bolag har erhållit stöd av mindre betydelse (de minimis), för hyreskostnader under de senaste tre åren (innevarande beskattningsår samt de två föregående). De olika stöden räknas då samman för att säkerställa att sådan kumulering inte överstiger den högsta relevanta stödnivån eller högsta tillåtna stödbelopp enligt Europeiska kommissionens beslut. Uppgifter om de minimis-stöd för andra stödberättigade kostnader än hyra behöver inte lämnas).JaNej

  Har bolaget betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd oförenligt med den inre marknaden? JaNej

  Bifoga resultatrapport 2019 . Behöver du ladda upp flera filer kan du packa dem i en zip-fil. (Obligatoriskt fält)

  Bifoga resultatrapport 2020 . Behöver du ladda upp flera filer kan du packa dem i en zip-fil. (Obligatoriskt fält)

  Hur har ni agerat för att minska era kostnader? Ex. personalkostnader, förhandlingar med leverantörer, amorteringar m.m.

  På vilket sätt har verksamheten påverkats av coronakrisen?

  Meddelande till GöteborgsLokaler

  Har firmatecknare Bank-ID? JaNej

  Saknar firmatecknaren Bank-ID? Då behöver firmatecknaren besöka kontoret och uppvisa legitimation i samband med underskrift av överenskommelse. Överenskommelsen ska senast signeras 2021-05-31 av alla parter.

  Jag samtycker till att GöteborgsLokaler får tillgång till mina personuppgifter när jag fyller i detta formulär. Läs mer.

  Härmed intygar jag att alla uppgifter jag lämnar är helt sanna och speglar verksamhetens nuvarande situation.