Så här hyr du torgplats på

våra salutorg

Hyr torgplats

Här kan du ansöka om att hyra torgplats på Kungstorget, Kapellplatsen, Kvilletorget och Olskrokstorget.

Hit är du välkommen om du vill sälja livsmedel. Vi utgår från ett hållbarhetsperspektiv och ser gärna att produkterna är närproducerade och med hög kvalitet. Food trucks och försäljning av färdig mat hänvisas till särskilda platser som tillhandahålls av Trafikkontoret.
Ring telefon 031-3650000.

Torgen är uppskattade mötes- och handelsplatser. På torgen kan du ansöka om en fast plats eller betala per tillfälle. En fast plats får du genom att teckna avtal med GöteborgsLokaler, minst sex månader med möjlighet till förlängning.

Inkomna ansökningar hanteras inom två veckor.

För fullständig information, läs våra Riktlinjer för torghandel.

Nyttjanderättsinnehavaren  har rätt att parkera vid avlastning av varor på platsen mellan kl. 8.00-10.00, efter kl. 10.00 måste nyttjanderättsinnehavaren flytta fordonet till en av Göteborgs Stad hänvisade platser.

Öppettider:

Försäljning sker årets alla veckor. Måndag-fredag: 08.00-18.00, lördag: 10.00-15.00. Det är ingen torghandel på röda dagar.

Senast 15 minuter efter försäljningstidens slut ska varor och redskap vara bortplockade och platsen städad.

Avgifter:

Avgifterna avser torgplats med en yta på ca 2×3 m. Fast torgplats: 500 kr /månad. Tillfällig torgplats: 200 kr /dag.

Hyra för fast torgplats betalas kvartalsvis i förskott, tillfällig torgplats betalas i förskott via Swish. Nummer: 1231071968

Föreningar / skolklasser / UF-företag

För skolklasser och liknande ideell verksamhet kan platser lånas ut kostnadsfritt i mån av plats.

Ytterligare frågor

Har du ytterligare frågor? Kontakta då Annelie Nithander på GöteborgsLokaler

Telefon: 031-335 01 00

E-post annelie.nithander@goteborgslokaler.se

Att blanda olika varutyper skapar merförsäljning för torghandlare och gynnar handeln i stort. På salutorgen i Göteborgs Stad vill man fokusera på försäljning av livsmedel av olika slag.

Exempel på godkända verksamheter/varor:

  • Frukt & bär
  • Grönsaker & svamp
  • Ägg
  • Kryddor, honung
  • Blommor, plantor & fröer

Läs även Göteborgs Stad Torghandelsstadga

Ansök om torgplats

Ansök om nyttjanderätt för tillfällig torgplats på stadens salutorg.

Vart vill du stå?