Covid-19

Samlad information Covid-19 (coronavirus)

Aktuell information

Riksdagen har tagit beslut om den nya så kallade pandemilagen som gäller från den 10 januari.

Gäller inomhuslokaler för gym- och idrottsanläggningar och badhus samt handelsplatser. Den som bedriver en sådan verksamhet blir bland annat skyldig att beräkna maxantalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt, samt se till att antalet inte överskrids. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande. Dessutom måste verksamheterna tydligt ange vid alla entréer hur många besökare som får vistas i lokalerna samtidigt.

GöteborgsLokaler förvaltar ett antal köpcentrum med gemensamma inomhusytor. För att undvika trängsel får det på handelsplatsernas publika ytor endast vistas nedan maxantal vid samma tillfälle. (Publika ytan/10 kvm=maxantal personer).

  • Bergsjön Centrum, maxantal 100 personer
  • Brunnsbotorget, maxantal 30 personer
  • Focus, maxantal 80 personer
  • Gårdsten Centrum, maxantal 45 personer
  • Hjällbo Centrum, stora galleriagången maxantal 20 personer, lilla galleriagången maxantal 6 personer
  • Länsmanstorget, maxantal 26 personer
  • Tuve Torg, maxantal 38 personer

Respektive lokalhyresgäst/verksamhet behöver göra en egen bedömning och informera om max antal personer som kan vistas i lokalen samtidigt. Du som lokalhyresgäst kan ta hjälp av Svensk handels sida.

För våra lokalhyresgäster

Regeringen föreslår ny period med statligt stöd när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av den ökade smittspridningen föreslår regeringen att det statliga stödet när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran som togs fram våren 2020 återinförs för ytterligare tre månader, april – juni 2021.

Till följd av den ökade smittspridningen i samhället och de negativa ekonomiska konsekvenser som det innebär för många företag föreslår regeringen att det statliga stödet för lokalhyreskostnader återinförs. På motsvarande sätt som gällde för perioden april-juni 2020 föreslås stödet riktas till företag i detaljhandeln samt hotell- och restaurangbranschen, samt till vissa andra konsumentnära branscher och sådana tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet med kunden.

Stödet utformas så att lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni 2021 ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. I övrigt följer hyresstödet tidigare konstruktion.

Regeringen arbetar nu för att stödet ska komma på plats så snart som möjligt, men då det handlar om statsstöd måste satsningen först godkännas av EU-kommissionen.

På regeringens hemsida kan du läsa om vilka stöd det finns till företagare och hur de söks. Sidan uppdateras löpande.

Övrigt stöd

På Göteborgs Stads hemsida Covid-19: Stöd till företagare – Göteborgs Stad (goteborg.se) finns information till dig som företagare. Det samma gäller på Business Region Göteborgs hemsida Företagsstöd i coronakrisen.

Har du tankar och funderingar kring din verksamhet rekommenderar vi att läsa tips och råd gällande Covid-19 på Verksamt.se. Här finns samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till.

Även om vi på GöteborgsLokaler inte kan vara närvarande på våra handelsplatser på samma sätt som vi brukar på grund av smittrisken kan vi bidra med mycket råd och hjälp. När vi besöker lokalhyresgäster delar vi ut handsprit. Vi har också tagit fram olika former av informationsmaterial för att underlätta. Hit hör affischer, golvdekaler samt tips på hur man kan arbeta i butiken för att undvika trängsel och minska smittspridning. Vi erbjuder också utbildning i hantering av exempelvis sociala medier som kan utgöra ett bra komplement för kontakt med kunderna i pandemitider.

Material till din verksamhet

Affischerna längst ned på den här sidan kan du skriva ut och använda i din verksamhet. Klicka på respektive bild för att ladda ner dokumentet som PDF.

Råd, tips och exempel

Via goteborg.se kan du också hitta information som medborgare. Och på Folkhälsomyndighetens hemsida, finns information både om Covid-19 och för verksamheter. På sidan finns också information på flera språk.

Har du frågor som gäller din lokal eller handelsplats är du som alltid välkommen att kontakta oss på GöteborgsLokaler.

Fortsätt att hålla avstånd och var rädd om varandra!

Sidan är senast uppdaterad 10 maj 2021.

Välkommen in Max antal kunder
Välkommen-in-Swish
Välkommen-in-Swish
Välkommen-in-Swish
Covid punktlista