Stöd och åtgärder under Covid-19-pandemin

Under pandemin – hur stöttade och vilka åtgärder gjorde GöteborgsLokaler?

Den 29 september 2021 gick Sverige in i steg 4 i regeringens plan för avveckling av restriktionerna. Det innebar att flera av de restriktioner som har införts för att minska spridningen av sjukdomen covid-19 togs bort. I december 2021 kom åter nya rekommendationer. 

Det känns fint att vi åter kan välkomna kunder och besökare till våra butiker, verksamheter och handelsplatser på nästan samma sätt som tidigare. Dock får vi fortsätta att följa de rekommendationer som kommer från regeringen och Folkhälsomyndigheten utifrån smittspridning.

Vi har här samlat en del av de åtgärder som GöteborgsLokaler har gjort under pandemin och hur vi har kunnat stödja våra lokalhyresgäster. 

 • Vi har löpande uppdaterat vår hemsida och nyhetsbrev till lokalhyresgästerna med aktuell information.
 • Vi har förstärkt vår personals närvaro (på ett corona-säkert sätt) och löpande besökt våra handlare och handelsplatser.
 • Vi har gett anstånd med hyran.
 • Vi har gett hyresrabatter, i enlighet med regeringens stödpaket.
 • För de lokalhyresgäster som önskat har vi ändrat från kvartalshyror till månadshyror.
 • Vi har inte debiterat någon dröjsmålsränta.
 • Vi har genomfört kampanjen Support your Locals, med syfte till att stödja den lokala handeln.
 • Vi har satsat på extra annonsering och stärk handelsplatsernas närvaro i sociala media ex kring hur kunderna att handla corona-säkert.
 • Vi genomförde mindre corona-anpassade evenemang utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och krav. Ex. pyssel i en påse att ta hem, mobil musik, mobila körer.
 • Vi har tagit fram informationsmaterial och affischer speciellt för våra lokalhyresgäster. Ex. Om att hålla avstånd, vi kommer ut till dig med varorna, maxantal i butiken.
 • När vi har besökt våra lokalhyresgäster har vi delat ut handsprit.
 • Vi har tagit fram tips på hur våra lokalhyresgäster kan arbeta i butiken för att undvika trängsel och minska smittspridning.
 • Vi har tagit fram informationsmaterial för att undvika trängsel ex golvdekaler, vilket vi har delat ut till våra lokalhyresgäster.
 • Vi har erbjudit utbildning i exempelvis sociala medier som utgjort ett bra komplement för kontakt med kunderna i pandemitider.
 • Vi har varit stöd för handlarna inför inspektioner.
 • Vi har löpande uppdaterat och bytt ut information och affischer på handelsplatserna utifrån aktuella råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
 • Vi har anpassat inomhustorgen för att undvika trängsel.
 • Vi ökade på med städningen på inomhustorgen.
 • Vi har monterat handspritsautomater på inomhustorget.
 • Vi har haft trängselvärdar.
 • Vi har installerat besöksräknare med realtidsmätning och kopplat ihop med inomhustorgens hemsidor så besökarna kan komma när det är minst trängsel.
 • Våra medarbetare har anpassat vårt arbete utifrån gällande regler och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Och det som känts extra viktigt…vi har löpande haft en dialog med våra lokalhyresgäster för att kunna ge stöd, lyssna och vägleda.

 

Har du frågor som gäller din lokal eller handelsplats är du som alltid välkommen att kontakta oss på GöteborgsLokaler.

Sidan är senast uppdaterad 14 december 2021.