Covid-19

Samlad information Covid-19 (coronavirus)

För våra lokalhyresgäster

Anstånd med hyran

Har du som lokalhyresgäst problem med att betala hyra? Hör av dig till din fastighetsförvaltare för att prata om just din lokal.

Månadsbetalning istället för kvartalsbetalning

Som en extraordinär åtgärd under rådande situation, kan vi som hyresvärd ge dig som hyresgäst möjlighet till månadsbetalning istället för kvartalsbetalning av hyran. Önskar du gå över till månadsbetalning, kontakta din fastighetsförvaltare.

Statliga stödet om tillfällig rabatt för fasta lokalhyreskostnader i utsatta branscher

Regeringen beslutade 2020-04-16 om ett möjligt stöd till en tillfällig rabatt för fasta lokalhyreskostnader i utsatta branscher till följd av situationen kring covid-19. Stödet beviljas i efterhand till hyresvärdar som gett hyresgästen en rabatt på lokalhyran och uppgår maximalt till 50 % av rabatten och 25 % av hela hyran. Detta innebär att om stödet beviljas, betalas rabatten till lika delar av staten och hyresvärden och kan maximalt uppgå till halva hyran för kvartal 2, år 2020.

GöteborgsLokaler har ett stort antal hyresgäster som ansökt om hyresrabatt. För att kunna behandla alla ansökningar behövde vi få in efterfrågade underlag senast den 28 maj. Vi behandlar alla ansökningar i den ordning de inkommit till oss.

Omsättningsstöd

Regeringen har föreslagit ett nytt omställningsstöd för företag i Sverige. Förslaget omfattar företag som haft en årsomsättning på minst 250 000 kronor och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året. Maximalt stöd som kan ges är 150 miljoner kronor per företag. Regeringen föreslår att det ska träda i kraft den 1 juli 2020.

Stödet söks hos Skatteverket, inte via hyresvärden. Läs mer om omsättningsstödet på Skatteverkets hemsida.

Supporta dina Locals – kommunikationsmaterial

På vår sida Supporta dina Locals hittar du som hyresgäst material som du kan använda i din verksamhet.

Länkar med tips och råd

Har du tankar och funderingar kring din verksamhet rekommenderar vi att läsa tips och råd gällande Covid-19 på Verksamt.se. Här finns samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till.

För dig som lokalhyresgäst rekommenderar vi Folkhälsomyndighetens hemsida, där myndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar. Där finns också information på flera språk. Via goteborg.se kan du också hitta information, både som medborgare och som näringsidkare.

Har du frågor som gäller din lokal eller handelsplats är du som alltid välkommen att kontakta oss på GöteborgsLokaler.

Sidan är uppdaterad 29 maj 2020.