Covid-19

Samlad information Covid-19 (coronavirus)

För våra lokalhyresgäster

GöteborgsLokalers stöd

För att minska smittrisken kan vi på GöteborgsLokaler inte vara lika närvarande på våra handelsplatser som vi brukar men vi kan bidra med mycket annat. Bland annat:

  • Vi har tagit informationsmaterial speciellt för våra lokalhyresgäster. Affischerna finns längst ned på den här sidan. Klicka på respektive bild för att ladda ner dokumentet som PDF som du sedan kan skriva ut och använda i din verksamhet.
  • När vi besöker våra lokalhyresgäster delar vi ut handsprit.
  • Vi har tagit fram tips på hur våra lokalhyresgäster kan arbeta i butiken för att undvika trängsel och minska smittspridning.
  • Vi har tagit fram informationsmaterial för att undvika trängsel ex golvdekaler, vilket vi delar ut till våra lokalhyresgäster.
  • Vi erbjuder utbildning i exempelvis sociala medier som kan utgöra ett bra komplement för kontakt med kunderna i pandemitider.
  • Stöd kring hyresrelaterade frågor.

Har du frågor som gäller din lokal eller handelsplats är du som alltid välkommen att kontakta oss på GöteborgsLokaler.

Ekonomiska stöd

Statliga stöd till företagare

För att du som lokalhyresgäst alltid skall ha den senaste informationen har vi valt att länka till regeringens hemsida. På regeringens hemsida kan du läsa om vilka statliga stöd det finns till företagare och hur de söks. Sidan uppdateras löpande.

Regeringen föreslår ett nytt hyresstöd för april-juni samt juli-september 2021

Regeringen har aviserat att det statliga stödet för företag/lokalhyresgäster som togs fram våren 2020 återinförs för ytterligare två kvartal, kvartal två och tre 2021. Stödet föreslås riktas till företag i detaljhandeln samt hotell- och restaurangbranschen, samt till vissa andra konsumentnära branscher och sådana tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet med kunden.

Stödet utformas så att lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster under perioden april till juni samt juli till september 2021 ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. I övrigt följer hyresstödet tidigare konstruktion.

Regeringen arbetar nu för att stödet ska komma på plats så snart som möjligt, men då det handlar om statsstöd måste satsningen först godkännas av EU-kommissionen.

Vi öppnar redan nu ansökan för hyresrabatt avseende kvartal två och tre 2021, fastän regeringen ännu inte har fattat beslut om det statliga stödet.

Observera att en ny ansökan behöver göras även om ni tidigare ansökt för stöd under kvartal ett.

Ansökan kan endast göras här på vår hemsida och ska vara oss tillhanda senast 2021-08-01. Detta datum kan komma att ändras beroende på när EU-kommissionens beslut fattas och vilka tidsramar som anges i regeringens kommande förordning.

Ansök om hyresrabatt här.

Har du frågor som gäller just din lokal är du som alltid välkommen att kontakta oss på GöteborgsLokaler.

Råd och tips

Maxantal och pandemilagen

Maxantal i butiker, mm

Från den 10 januari 2021 gäller den nya pandemilagen i Sverige som syftar till att minska smittspridningen av coronaviruset. Den gäller för inomhuslokaler såsom gym- och idrottsanläggningar och badhus samt handelsplatser. Lagen innebär att lokalhyresgäster behöver ta ansvar för att begränsa antalet personer som vistas i lokalen.

Respektive lokalhyresgäst/verksamhet behöver göra en egen bedömning, ansvara och informera om max antal personer som kan vistas i lokalen samtidigt. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande. Du som lokalhyresgäst kan ta hjälp av Svensk handels sida eller på Folkhälsomyndighetens sidan för verksamheter.

Har du frågor som gäller din lokal eller handelsplats är du som alltid välkommen att kontakta oss på GöteborgsLokaler.

Fortsätt att hålla avstånd och var rädd om varandra!

Sidan är senast uppdaterad 15 juni 2021.

Välkommen in Max antal kunder
Välkommen-in-Swish
Välkommen-in-Swish
Välkommen-in-Swish
Covid punktlista