Covid-19

Samlad information Covid-19 (coronavirus)

För våra lokalhyresgäster

GöteborgsLokalers stöd

  • Vi har tagit fram informationsmaterial speciellt för våra lokalhyresgäster. Affischerna finns längst ned på den här sidan. Klicka på respektive bild för att ladda ner dokumentet som PDF som du sedan kan skriva ut och använda i din verksamhet.
  • När vi besöker våra lokalhyresgäster delar vi ut handsprit.
  • Vi har tagit fram tips på hur våra lokalhyresgäster kan arbeta i butiken för att undvika trängsel och minska smittspridning.
  • Vi har tagit fram informationsmaterial för att undvika trängsel ex golvdekaler, vilket vi delar ut till våra lokalhyresgäster.
  • Vi erbjuder utbildning i exempelvis sociala medier som kan utgöra ett bra komplement för kontakt med kunderna i pandemitider.
  • Stöd kring hyresrelaterade frågor.

Har du frågor som gäller din lokal eller handelsplats är du som alltid välkommen att kontakta oss på GöteborgsLokaler.

Ekonomiska stöd

Statliga stöd till företagare

För att du som lokalhyresgäst alltid skall ha den senaste informationen har vi valt att länka till regeringens hemsida. På regeringens hemsida kan du läsa om vilka statliga stöd det finns till företagare och hur de söks. Sidan uppdateras löpande.

Regeringen har beslutat om att hyresstöd för april-juni samt juli-september 2021

Regeringen har beslutat om att förlänga det statliga stödet för företag/lokalhyresgäster som togs fram våren 2020, till att gälla även kvartal två och tre 2021. Stödet föreslås riktas till företag i detaljhandeln samt hotell- och restaurangbranschen, samt till vissa andra konsumentnära branscher och sådana tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet med kunden.

Stödet utformas så att lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster under perioden april till juni samt juli till september 2021 ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. I övrigt följer hyresstödet tidigare konstruktion.

Ansökan till oss om hyresrabatt avseende kvartal två och tre 2021 är redan öppen. Observera att en ny ansökan behöver göras även om ni tidigare ansökt för stöd under kvartal ett. Ansökan kan endast göras här på vår hemsida och ska vara oss tillhanda senast 2021-08-01

Ansök om hyresrabatt här.

Har du frågor som gäller just din lokal är du som alltid välkommen att kontakta oss på GöteborgsLokaler.

Råd och tips

Har du frågor som gäller din lokal eller handelsplats är du som alltid välkommen att kontakta oss på GöteborgsLokaler.

Fortsätt att hålla avstånd och var rädd om varandra!

Sidan är senast uppdaterad 14 juli 2021.

Välkommen-in-Swish
Välkommen-in-Swish
Välkommen-in-Swish
Covid punktlista