Covid-19

Samlad information Covid-19 (coronavirus)

För våra lokalhyresgäster

Anstånd med hyran

Har du som lokalhyresgäst problem med att betala hyra? Hör av dig till din fastighetsförvaltare för att prata om just din lokal.

Månadsbetalning istället för kvartalsbetalning

Som en extraordinär åtgärd under rådande situation, kan vi som hyresvärd ge dig som hyresgäst möjlighet till månadsbetalning istället för kvartalsbetalning av hyran. Önskar du gå över till månadsbetalning, kontakta din fastighetsförvaltare.

Från myndigheterna: Råd, tips och exempel för dig som verksamhetsutövare

Pandemin ställer speciella krav på alla som organiserar en verksamhet. Kunder och gäster måste kunna hålla avstånd och tvätta händerna, vilket styr hur du kan sälja varor eller tjänster. Här finns råd och rekommendationer samt goda exempel på hur andra har gjort i sina verksamheter för att bromsa smittan. Och en checklista som summerar de viktigaste åtgärderna. Du finner också nedladdningsbart material som du kan använda i din verksamhet.

Läs mer om myndigheternas råd på MSBs hemsida. 

Supporta dina Locals – kommunikationsmaterial

På vår sida Supporta dina Locals hittar du som hyresgäst vårt egna material som du kan använda i din verksamhet.

Länkar med tips och råd

Har du tankar och funderingar kring din verksamhet rekommenderar vi att läsa tips och råd gällande Covid-19 på Verksamt.se. Här finns samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till.

För dig som lokalhyresgäst rekommenderar vi Folkhälsomyndighetens hemsida, där myndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar. Där finns också information på flera språk.

Via goteborg.se kan du också hitta information, både som medborgare och som näringsidkare.

Har du frågor som gäller din lokal eller handelsplats är du som alltid välkommen att kontakta oss på GöteborgsLokaler.

Sidan är uppdaterad 31 augusti 2020.