Platsutveckling & samverkan

Så här jobbar vi med platsutveckling

För oss på GöteborgsLokaler handlar platsutveckling om att skapa lokala attraktiva handels- och mötesplatser. Det kan handla om att aktivt arbeta med marknadsföring, möblering, planteringar, evenemang, skyltar, belysning och dekor. Både fysiska insatser på plats och genom kommunikation och marknadsföring.

Målet är att skapa trivsamma och trygga handelsplatser för både besökare och verksamheter, detta i bred samverkan med andra aktörer på och kring platsen. Företagarföreningen eller marknadsrådet på handelsplatsen är en av våra viktigaste samverkansparter. Arbetet med platsutveckling drivs av en av GöteborgsLokaler anställd centrumutvecklare. Idag jobbar GöteborgsLokaler med platsutveckling på 22 olika handelsplatser runt om i Göteborg.

Platsutveckling

Illustration för stadsutveckling.

Samverkan

Illustration för samverkan.