Sök lokal

Historiska torg

Felanmälan

Information angående covid-19

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för maxantal butiker och handelsplatser togs bort den 15 juli. Verksamheterna måste fortfarande vidta åtgärder för att undvika trängsel och sällskap ska ha möjlighet att hålla avstånd till varandra. Ansvaret för att detta följs ligger både hos verksamheten och den enskilde individen. För privatpersoner är det fortsatt viktigt att hålla avstånd, stanna hemma och testa sig vid symtom.  

Här hittar du mer information, länkar och material till hjälp för dig som lokalhyresgäst. 

Fortsätt att håll avstånd och var rädd om varandra!

Sidan är senast uppdaterad 2 augusti 2021.

Kontakta oss

Handelsplatser

Om oss

Nyheter

Torghandel