Samverkan med

hyresgästerna på våra torg 

 1. GöteborgsLokaler
 2.  / 
 3. För hyresgäster
 4.  / Företagarförening & Marknadsråd

Företagarförening & Marknadsråd

Tillsammans med våra lokalhyresgäster vid handelsplatser har vi företagarförening eller marknadsråd.

Du har etablerat eller funderar på att etablera din verksamhet på en befintlig handelsplats. För att handelsplatsen ska fungera bra och utvecklas är ditt deltagande viktigt. På en etablerad handelsplats med dess fördelar har alla verksamheter ett gemensamt ansvar att utvecklas och bidra till att handelsplatsen upplevs som attraktiv.

Handelsplatserna har tillgång till en centrumutvecklare som hjälper till med marknadsföring och kommunikation av handelsplatsen.

Företagarförening

I ditt hyresavtal står det inskrivet att du skall vara medlem i företagarföreningen.

Varför finns det en företagarförening?

Företagarföreningen fungerar som ett forum för inflytande, marknadsföring och kommunikation kring det som rör handelsplatsen i dag och i framtiden.

Föreningen tar tillvara gemensamma intressen och är genom sin samsyn en part som för fram föreningens åsikter i olika sammanhang. Det är en ekonomisk förening med ordförande, sekreterare och kassör vilka utses av företagarföreningens medlemmar.

Företagarföreningen är också det forum där du träffar dina kollegor. På möten och utbildningar träffas ni i arbetsgrupper. Här skapas gruppkänsla, kontaktnät och en gemensam syn och stolthet för just er handelsplats/torg.

Centrumutvecklare

Din handelsplats har tillgång till en centrumutvecklare som hjälper till med marknadsföring och kommunikation av handelsplatsen ett antal timmar i veckan. Fastighetsägaren stöttar dessutom företagarföreningen med ett marknadsbidrag som i de flesta fall motsvarar ett lika stort belopp som medlemmarna betalar in i serviceavgift till företagarföreningen.

Gemensam marknads- och aktivitetsplan

I företagarföreningen tas det årligen fram en gemensam marknads- och aktivitetsplan för handelsplatsen. I den kan det exempelvis finnas med:

 • Gemensam annonsering för att få bättre annonspriser, större effekt än om verksamheterna annonserar var för sig.
 • Gemensam grafisk profil. För bästa möjliga igenkänning används en enhetlig grafisk profil för handelsplatsen/torget vid gemensam marknadsföring och marknadskommunikation.
 • Gemensam hemsida där det finns möjlighet att länka till den egna verksamhetens sida.
 • Digital närvaro i sociala media såsom ex. Facebook och Instagram.
 • Gemensamma evenemang ex. torgfest, högtider.
 • Gemensamma kampanjer.
 • Gemensamma effektfulla dekorlösningar som skapar känsla och säljtryck.

Vad får jag som medlem i företagarföreningen?

Du får hjälp av en centrumutvecklare, som samordnar och projektleder för att nå de gemensamt uppsatta målen och planerna.

Information på möten, via utskick och nyhetsbrev.

Tillgång till ett lokalt kontaktnät via ex. frukostmöten, arbetsgrupper med mera. Här skapar du ett ovärderligt nätverk.

Utbildningar: gratis utbildningar speciellt framtagna för GöteborgsLokalers hyresgäster och handelsplatser.

Coachning och rådgivning kring hur du i din verksamhet kan jobba med din egna marknadsföring.

Förebyggande trygghetsarbete speciellt framtaget för mindre ej kedjebundna verksamheter.

Vad kan jag bidra med för att stärka handelsplatsen?

Genom att vara aktiv kan du vara med och påverka och bidra till att just din handelsplats blir så bra som du vill. Engagera dig, delta på våra möten och hjälp till när vi har gemensamma aktiviteter. Har du tankar och idéer på vad vi kan göra bättre, berätta för din centrumutvecklare.

Marknadsråd

I ditt hyresavtal står det inskrivet att du skall vara med i marknadsrådet.

Varför finns det ett marknadsråd?

Marknadsrådet fungerar som ett forum för inflytande, marknadsföring och kommunikation kring det som rör handelsplatsen i dag och i framtiden. Rådet tar tillvara handelsplatsens gemensamma intressen.

Rådet är också det forum där du träffar dina kollegor. På möten och utbildningar träffas ni i arbetsgrupper. Här skapas gruppkänsla, kontaktnät och en gemensam syn och stolthet för just er handelsplats/torg.

Centrumutvecklare

Din handelsplats har tillgång till en centrumutvecklare som hjälper till med marknadsföring och kommunikation av handelsplatsen ett antal timmar i veckan. Fastighetsägaren stöttar dessutom företagarföreningen med ett marknadsbidrag som i de flesta fall motsvarar ett lika stort belopp som medlemmarna betalar in i serviceavgift till företagarföreningen.

Gemensam marknads- och aktivitetsplan

I marknadsrådet tas det årligen fram en gemensam marknads- och aktivitetsplan för handelsplatsen. I den kan det exempelvis finnas med:

 • Gemensam annonsering för att få bättre annonspriser, större effekt än om verksamheterna annonserar var för sig.
 • Gemensam grafisk profil. För bästa möjliga igenkänning används en enhetlig grafisk profil för handelsplatsen/torget vid gemensam marknadsföring och marknadskommunikation.
 • Gemensam hemsida där det finns möjlighet att länka till den egna verksamhetens sida.
 • Digital närvaro i sociala media såsom ex. Facebook och Instagram.
 • Gemensamma evenemang ex. torgfest, högtider.
 • Gemensamma kampanjer.
 • Gemensamma effektfulla torgdekorslösningar som skapar känsla och säljtryck.

Vad får jag som lokalhyresgäst vid en handelsplats med marknadsråd?

Du får hjälp av en centrumutvecklare, som samordnar och projektleder för att nå de gemensamt uppsatta målen och planerna.

Information på möten, via utskick och nyhetsbrev.

Tillgång till ett lokalt kontaktnät via ex. frukostmöten, marknadsrådsmöten, arbetsgrupper med mera. Här skapar du ett ovärderligt nätverk.

Utbildningar; gratis utbildningar speciellt framtagna för GöteborgsLokalers hyresgäster och handelsplatser.

Coachning och rådgivning kring hur du i din verksamhet kan jobba med din egna marknadsföring.

Förebyggande trygghetsarbete speciellt framtaget för mindre ej kedjebundna verksamheter.

Vad kan jag bidra med för att stärka handelsplatsen?

Genom att vara aktiv kan du vara med och påverka och bidra till att just din handelsplats blir så bra som du vill. Engagera dig, delta på våra möten och hjälp till när vi har gemensamma aktiviteter. Har du tankar och idéer på vad vi kan göra bättre, berätta för din centrumutvecklare.