Information till våra

leverantörer 

 1. GöteborgsLokaler
 2.  / 
 3. Om oss
 4.  / För våra leverantörer

För leverantörer

Information om hur du som leverantör fakturerar GöteborgsLokaler.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling, SFS 2018:1277. Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna faktureras med e-faktura. Alla inköp som görs av Göteborgs Stad ska därför faktureras med en e-faktura.

För vidare information se Göteborg Stads faktureringsrutin (goteborg.se).

Alla fakturor till Förvaltnings AB GöteborgsLokaler skall skickas till Intraservice som sköter mottagning av elektroniska fakturor.

Alla fakturor till GöteborgsLokaler skall skickas till:

B433 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
Intraservice
405 38  Göteborg

Observera att det är mycket viktigt att fullständigt bolagsnamn Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, inte GöteborgsLokaler, anges på alla fakturor. Adressen gäller endast leverantörsfakturor. Artiklar, reklam, infoblad eller liknande ska inte skickas till denna adress.

Fakturor måste utöver allmänna och lagstadgade krav innehålla en del efterfrågad information. Se rubriken nedan: Så skall en faktura se ut och märkas. Fakturor som saknar dessa uppgifter återsänds till utställaren för komplettering. Leverantörsfakturor som saknar dessa uppgifter kommer inte att behandlas av GöteborgsLokaler och kommer att återsändas till leverantören för komplettering. Leverantörsfaktura kommer att ankomstregistreras först när faktura med rätt märkning föreligger.

Intraservice registrerar förfallodatum 30 dagar från leverantörsfakturans ankomstdatum i enlighet med Göteborgs Stads rutiner.

Upphandlingar

GöteborgsLokalers aktuella och pågående upphandlingar presenteras på Göteborgs Stad inköp och upphandlings webbplats för offentlig upphandling. På sidan kan leverantörer också ladda ner aktuella förfrågningsqunderlag. Länk till www.upphandlingar.nu.

Så här ska en faktura se ut och märkas

Fakturor till GöteborgsLokaler ska märkas med:

 • Vår referens enligt beställning – Beställarens fulla namn ska anges.
 • Leverantörens referens – Uppgift om säljare, eller vem GöteborgsLokaler ska kontakta vid frågor om fakturan.
 • Ordernummer – På beställningen angivet ordernummer, till exempel AA0788765 (om ordernummer saknas anges beställarens namn).

GöteborgsLokaler kräver verifikation på alla kostnader från av er anlitade underleverantörer och myndigheter. Dessa kostnader ska redovisas som separata poster och inte läggas samman som en totalkostnad på fakturan. Bifoga även kopia på underleverantörers fakturor eller eventuella tillstånd med fakturan till oss på de utlägg ni haft.

Vid det arbete som utförs inom hantverksavtalen anges debiterad, datum och namn på de som utfört arbetet.

En faktura ska innehålla följande uppgifter.

 • En uppgift om att dokumentet är en faktura
 • Fakturadatum
 • Fakturanummer (löpnummer)
 • Ordernummer
 • Förfallodag
 • Avsändarens namn, adress och telefonnummer samt eventuell e-postadress
 • Mottagarens namn och adress
 • Säljarens referens
 • Köparens referens/ordernummer (till exempel AA0788765)
 • Specifikation, det vill säga vad fakturan omfattar (fastighet, lokalnummer med mera.)
 • Försäljningspris
 • Moms (beskattningsunderlaget för varje momssats samt tillämpad momssats) Omvänd skattskyldighet i byggbranschen 1 kap 2§ 4b ML
 • Betalningsvillkor 30 dagar (från ankomstdatum) samt villkor om dröjsmålsränta
 • Säljarens momsregistreringsnummer samt organisationsnummer
 • Säljarens plusgironummer och bankgironummer

Dessutom kan fakturan innehålla följande uppgifter:

 • Vilken typ av faktura det är fråga om, exempelvis delfaktura, räntefaktura, proformafaktura eller kreditfaktura
 • Hänvisning till eventuella beställningar och offerter
 • Leveransvillkor
 • Köparens VAT-nummer (behövs bara vid EU-handel)
 • En uppgift om att säljaren har F-skattsedel vid utfört arbete

I aktiebolag är följande uppgifter obligatoriska

 • I vilken kommun bolaget har sitt säte
 • Bolagets organisationsnummer
 • Bolagets exakta officiella firmanamn

Underlag som ska bifogas faktura

 • Fakturaspecifikation och följesedel
 • Kopia på kontraktets förstasida (entreprenadfakturor)
 • Egenkontrollsprotokoll (hantverk/byggentreprenad)
 • Ifylld och underskriven riskinventering. Dokument bifogas av GöteborgsLokaler vid beställningar på stadens ramavtal, där bygg- och anläggningsarbeten ingår.