För dig som
hyr lokal av oss

  1. GöteborgsLokaler
  2.  / För hyresgäster

För hyresgäster

Här hittar du information om felanmälan, trygghet, brandskydd, hållbarhetstips och svar på de vanligaste frågorna kring att vara lokalhyresgäst.

Information som kan vara nyttigt för dig som hyr lokal hos GöteborgsLokaler och inom Poseidon, Familjebostäder, Bostadsbolaget samt Gårdstensbostäder.

Om det blir brist på energi

Svenska kraftnät har meddelat att det i vinter finns det en viss risk för att det inte finns tillräckligt med el alla timmar i alla delar av Sverige – så kallad effektbrist. Då kan det bli aktuellt att koppla bort elen (så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling MFK) för ett begränsat antal elanvändare (ej samhällsviktig verksamhet) under ett par timmar för att förhindra ett större avbrott. För elanvändare är det ungefär som ett vanligt strömavbrott.

Om detta skulle ske kommer Svenska kraftnät och Göteborgs Stad att gå ut med information till allmänheten på sina webbplatser och via media. Läs mer på Svenska kraftnäts hemsida samt på Göteborgs Stads hemsida.

Tips! Göteborg Energi har sammanställt några svar på de vanligaste frågorna runt förbrukningsfrånkoppling på sin hemsida: Manuell frånkoppling (goteborgenergi.se).

Felanmälan

Brandskydd

Trygghet

Frågor & svar

Hållbarhetstips

Företagarförening

& Marknadsråd