För hyresgäster

Information för dig som hyr lokal av oss

Här hittar du information som kan vara nyttigt för dig som hyr lokal hos GöteborgsLokaler och inom Poseidon, Familjebostäder, Bostadsbolaget samt Gårdstensbostäder.

Supporta dina Locals

Brandskydd

Bredband

Covid-19

Felanmälan

Trygghet