Hållbara tips för dig

som lokalhyresgäst

  1. GöteborgsLokaler
  2.  / 
  3. För hyresgäster
  4.  / Hållbarhetstips

Hållbarhetstips

Här hittar du några tips på hur du kan bidra till minskad klimatpåverkan.

El-förbrukning, värme, kyla och ventilation – här finns det insatser att göra för en minskad klimatpåverkan. Även kring hur vi sorterar och tänker till kring förbrukning.  

Behaglig innetemperatur

Inomhustemperaturen upplevs ofta olika för olika personer. Det kan vara svårt att hitta en temperatur som passar alla. Kanske behöver den som sitter mycket stilla ta på sig en extra tröja medan den som rör sig mycket trivs bättre i en svalare miljö. En grad lägre inomhustemperatur, minskar energianvändningen med fem procent enligt Energimyndigheten. Luftfuktigheten ökar också vid lägre temperatur vilket är bra för både slemhinnor och huvud.

Elektronik – konsumerar energi men skapar värme

Skärmar, datorer, TV och annan elektronisk utrustning är inte bara energislukare. Rätt placerade kan de faktiskt bidra till inomhusmiljön genom värmen de avger. Elektronik placeras med fördel nära ytterväggarna för att fungera som extra element.

Dra ur alla laddare och stäng av elektronik ordentligt

Se till att datorer har automatisk nedsläckning efter ca 5-10 minuter. Passiv elanvändning och apparater som står i standby-läge kan stå för uppemot 20 procent av den totala elförbrukningen. Grenkontakter gör det lättare att stänga av flera apparater samtidigt.

Låt elementen verka – se till att inga möbler täcker

Element är allt som oftast placerade under fönster för att kunna stråla ut värme och ”knuffa undan” kall luft som kommer in genom fönstren. Se till att inga möbler täcker elementen och därmed hindrar värmen från att spridas så sparas såväl välbefinnande som klimat.

Sitt gärna en bit från fönstren

En stor del av den värme som försvinner ut ur en fastighet gör det genom fönstren. Planera därför möblemang efter detta. Även om det känns tilltalande med ex. skrivbord vid fönster så sätt det en bit ifrån men fånga ljusinstrålningen.

En fylld hylla kan bli tilläggsisolering

Med enkla medel kan vi förbättra klimatskalet. Ställer du exempelvis en bokhylla mot en yttervägg får du automatiskt ett extra lager som håller värmen inne och kall luft ute.

Täta fönster och drag

Behöver det tätas runt fönster eller annat – kontakta din tekniska förvaltare.

Vädra smart

Om du behöver vädra, dra först ned termostaterna på elementen till noll och vädra sedan en kort stund med korsdrag. Dra sedan upp värmen igen. Låt inte fönster och dörrar stå öppna länge när det är kallt ute.

Isolera om natten

I de fall det finns, kan du dra ner persienner eller för gardiner under natten för att minska energiförbrukningen.

Använd lågenergilampor

Byt till effektiv och bra belysning, som lågenergilampor och släck när ljuset inte behövs.

Källsortera det du kan

Ta hand om soporna på ett bra sätt genom att sortera och lämna till återvinning, t. ex. papper, batterier, förpackningar.

Välj kranvatten framför buteljerat vatten

Förpackat vatten kräver tillverkning av förpackningar och tunga transporter och orsakar onödiga utsläpp och avfall. Kranvatten är alltid lokalproducerat och distribueras i ledningar, vilket är mycket energisnålt. Vill du Kranmärka din verksamhet, läs mer om Kranmärkt hos Göteborgs Stad.

Hållbart företagande

Vill du driva ditt företag på ett mer hållbart sätt? Här får du vägledning och tips om hur du kan arbeta med planering av resor och transporter, energieffektivisering, kemikalieanvändning och avfallshantering. Läs mer på Göteborgs Stads hemsida om Hållbart företagande.

Göteborg är en Fairtrade City

Göteborg är en Fairtrade City sedan 2011 och det betyder att Göteborg engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen är till alla som bor i staden. Fairtrade City är en diplomering från Fairtrade Sverige och Demokrati och medborgarservice har stadens uppdrag att samordna arbetet. Läs mer om Fairtrade City Göteborg på Göteborgs Stads hemsida.

Bra länkar

Här följer några länkar med värdefulla tips gällande miljö- och hållbarhetsarbete som lätt kan användas i din verksamhet.

Globalportalen

Göteborgs Stads miljötips

Små steg

Miva

Energimyndigheten

Läs mer om hur vi som fastighetsägare arbetar med hållbarhet på GöteborgsLokaler, genom till exempel Hållbar fastighetsförvaltning och Hållbara evenemang, på vår hemsida.

Prata mer kring hållbarhet? Kontakta GöteborgsLokalers hållbarhetsansvariga. Se kontakta oss.