Så här arbetar vi med
plats-, fastighets- och stadsutveckling

 1. GöteborgsLokaler
 2.  / 
 3. Om oss
 4.  / Plats-, fastighets- och stadsutveckling

Plats-, fastighets- och stadsutveckling

För oss på GöteborgsLokaler handlar utveckling om att skapa lokala attraktiva handels- och mötesplatser. 

Detta gör vi via platsutveckling, fastighetsutveckling och stadsutveckling. Läs mer här nedan om hur vi på ser på dessa tre utvecklingsformer och samverkan.

Platsutveckling

För oss på GöteborgsLokaler handlar platsutveckling om att skapa lokala attraktiva handels- och mötesplatser.

Platsutveckling kan handla om att aktivt arbeta med marknadsföring, möblering, planteringar, evenemang, skyltar, belysning och dekor. Både fysiska insatser på plats och genom kommunikation och marknadsföring.

Företagarföreningen eller marknadsrådet på handelsplatsen är en av våra viktigaste samverkansparter tillsammans med andra lokala aktörer. Arbetet med platsutveckling drivs av en av GöteborgsLokaler anställd centrumutvecklare. Idag jobbar GöteborgsLokaler med platsutveckling på 22 olika handelsplatser runt om i Göteborg.

Platsutveckling

Fastighetsutveckling

För oss på GöteborgsLokaler innebär fastighetsutveckling att på bästa sätt utveckla våra fastigheter på ett hållbart sätt för våra lokalhyresgäster och för Göteborg.

Processen för Fastighetsutveckling går från detaljplan till färdig lokal/fastighet, när vi gör om, utvecklar en befintlig byggnad eller byggrätt. Det kan vara för en befintlig lokalhyresgäst eller för att attrahera nya lokalhyresgäster. I Fastighetsutveckling ingår också att förbättra byggnadens tekniska prestanda.

Fastighetsutveckling hos GöteborgsLokaler initieras av fastighetsförvaltaren och drivs tillsammans med teamchef Projekt och Inköp och Analys- och värderingsansvarig.

GöteborgsLokaler äger 41 fastigheter runt om i Göteborg.

Fastighetsutveckling

Våra aktuella byggprojekt

Hjällbo Centrum

Nytt bibliotek

Mitt i hjärtat av Hjällbo kommer hjällbo-bornas nya bibliotek att flytta in. Med 520 kvadratmeter fyllda av böcker, mötesrum och lugna läsplatser. Det här är en första, och mycket viktig pusselbit i utvecklingen av Hjällbo Centrum, som kommer att pågå under 2024-2025. Biblioteket är också en viktig verksamhet som de boende varit angelägna om att få ha kvar i Hjällbo. – Bibliotekets verksamhet ligger helt i linje med Framtidenkoncernens satsning på de särskilt utsatta områdena, säger Britt Bergström på GöteborgsLokaler.

Tidigare fanns stadsdelens bibliotek i Hjällboskolan, några hundra meter öster om Hjällbo Centrum. Eftersom skolan nu ska rivas, har GöteborgsLokaler och Kulturförvaltningen arbetat tillsammans för att hitta den perfekta platsen för Hjällbos nya bibliotek – mitt i centrum och med en egen entré mot torget.

I de nya lokalerna kommer det att finnas rum för möten och läsning samt förstås massor av böcker. I biblioteket kommer besökarna också kunna använda datorer, läsa tidningen eller varför inte vara med på en sagostund? Det skall finnas något för alla. Till Hjällbos många barn kommer det att finnas en mysig barnhörna och en yta för aktiviteter av olika slag, till exempel skapande verksamhet och barnteater.

– Biblioteket är en inkluderande verksamhet där besökare i alla åldrar är välkomna. Ungdomar får en plats att studera på, kultur och språkutveckling flyttar närmare de boende i Hjällbo och allt är helt kostnadsfritt, säger Britt Bergström, fastighetsförvaltare på GöteborgsLokaler.

  Alla beslut är tagna i berörda styrelser och nämnder, byggnationen beräknas starta första kvartalet 2024. I slutet av 2024 kommer biblioteket att flytta in i de nya lokalerna.

  I de många dialogerna som varit med boende i Hjällbo har invånarna ofta berättat att just biblioteket är väldigt viktigt. Det blir nu ett efterlängtat tillskott till Hjällbo Centrum som kommer att berika och stärka torget både som mötes- och handelsplats och Hjällbo som stadsdel.

  Vårväderstorget

  Visionsbild av Vårväderstorget.

  Vårväderstorget är den största handels- och mötesplatsen i Biskopsgården. Biskopsgården är ett särskilt utsatt område i Göteborg och GöteborgsLokaler som fastighetsägare vill bidra till att förbättra förutsättningarna i stadsdelen. Tillsammans med verksamheterna på torget, dialoger med besökare, undersökningar och trygghetsinventeringar har en vision samt handlingsplan tagits fram för att utveckla och gestalta om torget.

  Trädgårdstorg i en framtida trädgårdsstad

  Göteborgs Stad har en vision om en trädgårdsstad i Biskopsgården. Den visionen lyfter nu GöteborgsLokaler fram och förstärker genom att skapa Trädgårdstorget. Vårväderstorget skall bli lungan i den moderna trädgårdsstaden. Här kan besökare känna stadens puls men ändå slå sig ner bland det gröna. En grönskande, pulserande plats för människor att trivas på. Alla människor. Fasaderna får ny färg och torgytan blir en grönare och trivsammare plats med helt unika sittmöbler, skapade speciellt för just Vårväderstorget. Torget har ett gott utbud av handel och service som boende behöver i sin vardag, flera nya verksamheter har öppnat under de senaste året.

  – Vi har tagit fram helt unika möbler för torget som uppmuntrar till både lek och möten. Utanför biblioteket bygger vi en stor gradäng i bästa sol-läge, en trappa som kan användas som både sittplats och läktare. Dessutom bygger vi ett långbord som bjuder in till mat, fika, samtal och kanske kalas? säger Annelie Nithander centrumutvecklare på GöteborgsLokaler. Alla möbler skapas i en lekfull och mjuk design. Det blir mycket mer grönska på torget vilket bidrar till en trivsammare plats och vi planterar två fina träd, något som vi hittills har saknat. De tidigare planteringarna med växter och jord tas om hand och återbrukas i ett nytt sammanhang.

   Nya verksamheter, fler mötesplatser, mer färg och grönt

   Vårväderstorget har redan fått flera ombyggda och nya verksamheter, bland annat är matbutiken Willys ombyggd och nya verksamheter inom service, restaurang och kultur har öppnat. Ett gediget och inkluderande varumärkesarbete är gjort och en ny grafisk profil är framtagen. Nya skyltar och hänvisningsskyltar kommer snart på plats i varje entré till torget så att besökare lätt kan hitta.

   Under hösten blir Vårväderstorget ommålat i den nya färgsättningen. Färgerna skall förstärka torgets identitet som Trädgårdstorget. En av de största åtgärderna är att alla jalusier kommer att försvinna från butiker och verksamheter i gatuplan. Fönster, dörrar och skyltpartier kommer att bytas ut för att öka den upplevda tryggheten och alla galler och jalusier tas bort. För att skapa säkra lokaler installerar GöteborgsLokaler säkerhetsglas (23 mm P7B skyddsglas). Fasaden delas upp genom att varje skyltparti får en egen färg, detta omfamnar också visionen av en trädgårdsstad och småskaligheten.

   Alla butiker har öppet som vanligt under tiden och innan året är slut har Vårväderstorget genomgått en rejäl upprustning och omgestaltning.

   – Nu förbereder vi och till våren när grönskan börjar ta fart skall vi inviga Trädgårdstorget, säger Cindy Jonsson, affärsutvecklings- och centrumutvecklingschef på GöteborgsLokaler.

    Fyra tips till dig som vill stadsutveckla din lokala handelsplats

    1. Ta reda på vad som verkligen spelar roll för handlare och besökare.
    2. Ta tillvara det du har, ibland är det lättare att bygga nytt, men det är viktigt att vi tar hand om det som redan finns.
    3. Ha en tydlig vision och håll fast vid den.
    4. Testa alla planerade insatser med frågan: Blir det här bra ur trygghets-, trivsel och kommersiellt perspektiv?

    Nyligen avslutade byggprojekt

    Selma stad

    GöteborgsLokaler är en av de aktörer som är med och bygger Selma stad. Vårt Stadsdelshus med rum för kultur och Handelshuset med handel, vård och kontor invigdes hösten 2019.

    För mer information besök www.selmastad.se

    Du kan också läsa mer om stadsutvecklingen på Göteborgs Stads webbplats www.stadsutveckling.goteborg.se

    Kvarter A

    GöteborgsLokaler har byggt ett stadsdelshus med rum för kultur som inrymmer en restaurang/cafédel, bibliotek, kultur- och fritidsverksamhet, mötesplatser och kontor för medarbetarna på Norra Hisingens Stadsdelsförvaltning. Lokaler för kultur- och fritidsverksamhet kommer samsas i huset med flexibla samutnyttjande mötesrum och ett aktivitetsbaserat kontor.

    Kvarter D

    Kvarter D inrymmer lokaler för dagligvaruhandel och annan detaljhandel samt lokaler för vård och service i olika utformningar. Huset inrymmer även ett parkeringsdäck.

    Fiskhuset

    Mellan de båda kvarteren har GöteborgsLokaler uppfört en mindre saluhall som inrymmer en fiskaffär med servering.

    Stadsutveckling

    För oss på GöteborgsLokaler innebär stadsutveckling att på våra handelsplatser och kring våra fastigheter utveckla staden, ofta tillsammans med andra aktörer.

    Stadsutveckling är ett långsiktigt arbete i ett område, som spänner över flera år och tyngdpunkten genomförs innan kommunens arbete med detaljplanen satt i gång.

    Det innefattar stadsplanering, från idé och förstudie till detaljplan. Ibland blir det ett fastighetsutvecklingsprojekt i senare skede. Stadsutveckling handlar om förändringar i den byggda miljön som går utöver förändringar inom den befintliga fastighetens gränser. Det kan handla om planeringen av ett nytt bostadsområde med ett kommersiellt centrum, omläggning av vägar och parkeringsplatser eller en enstaka ny- och tillbyggnad av en kommersiell fastighet. Arbetet med stadsutveckling leds av Affärsutvecklingschefen, Fastighetschefen och Investerings- och analysansvarig på GöteborgsLokaler.

    GöteborgsLokaler är med i följande stadsutvecklingsprojekt i Göteborg: Hjällbo, Hammarkullen, Biskopsgården, Brunnsbo och Kärra.

    Läs mer om stadsutveckling i Göteborg.

    Stadsutveckling

    Samverkan

    Samverkan för att utvecklas

    För att vi på GöteborgsLokaler skall lyckas med att utveckla våra fastigheter och handelsplatser behöver vi samverka med många olika parter.

    Målet är att skapa trivsamma och trygga handelsplatser för både besökare och verksamheter, detta i bred samverkan med andra aktörer på och kring platsen. Här är några av alla viktiga aktörer vi samverkar med.

    Samverkan