Så här arbetar vi med
plats-, fastighets- och stadsutveckling

  1. GöteborgsLokaler
  2.  / 
  3. Om oss
  4.  / Plats-, fastighets- och stadsutveckling

Plats-, fastighets- och stadsutveckling

För oss på GöteborgsLokaler handlar utveckling om att skapa lokala attraktiva handels- och mötesplatser. 

Detta gör vi via platsutveckling, fastighetsutveckling och stadsutveckling. Läs mer här nedan om hur vi på ser på dessa tre utvecklingsformer och samverkan.

Platsutveckling

För oss på GöteborgsLokaler handlar platsutveckling om att skapa lokala attraktiva handels- och mötesplatser.

Platsutveckling kan handla om att aktivt arbeta med marknadsföring, möblering, planteringar, evenemang, skyltar, belysning och dekor. Både fysiska insatser på plats och genom kommunikation och marknadsföring.

Företagarföreningen eller marknadsrådet på handelsplatsen är en av våra viktigaste samverkansparter tillsammans med andra lokala aktörer. Arbetet med platsutveckling drivs av en av GöteborgsLokaler anställd centrumutvecklare. Idag jobbar GöteborgsLokaler med platsutveckling på 22 olika handelsplatser runt om i Göteborg.

Platsutveckling

Fastighetsutveckling

För oss på GöteborgsLokaler innebär fastighetsutveckling att på bästa sätt utveckla våra fastigheter på ett hållbart sätt för våra lokalhyresgäster och för Göteborg.

Processen för Fastighetsutveckling går från detaljplan till färdig lokal/fastighet, när vi gör om, utvecklar en befintlig byggnad eller byggrätt. Det kan vara för en befintlig lokalhyresgäst eller för att attrahera nya lokalhyresgäster. I Fastighetsutveckling ingår också att förbättra byggnadens tekniska prestanda.

Fastighetsutveckling hos GöteborgsLokaler initieras av fastighetsförvaltaren och drivs tillsammans med teamchef Projekt och Inköp och Analys- och värderingsansvarig.

GöteborgsLokaler äger 41 fastigheter runt om i Göteborg.

Fastighetsutveckling

Våra aktuella byggprojekt

Selma stad

GöteborgsLokaler är en av de aktörer som är med och bygger Selma stad. Vårt Stadsdelshus med rum för kultur och Handelshuset med handel, vård och kontor invigdes hösten 2019.

För mer information besök www.selmastad.se

Du kan också läsa mer om stadsutvecklingen på Göteborgs Stads webbplats www.stadsutveckling.goteborg.se

Kvarter A

GöteborgsLokaler har byggt ett stadsdelshus med rum för kultur som inrymmer en restaurang/cafédel, bibliotek, kultur- och fritidsverksamhet, mötesplatser och kontor för medarbetarna på Norra Hisingens Stadsdelsförvaltning. Lokaler för kultur- och fritidsverksamhet kommer samsas i huset med flexibla samutnyttjande mötesrum och ett aktivitetsbaserat kontor.

Kvarter D

Kvarter D inrymmer lokaler för dagligvaruhandel och annan detaljhandel samt lokaler för vård och service i olika utformningar. Huset inrymmer även ett parkeringsdäck.

Fiskhuset

Mellan de båda kvarteren har GöteborgsLokaler uppfört en mindre saluhall som inrymmer en fiskaffär med servering.

Stadsutveckling

För oss på GöteborgsLokaler innebär stadsutveckling att på våra handelsplatser och kring våra fastigheter utveckla staden, ofta tillsammans med andra aktörer.

Stadsutveckling är ett långsiktigt arbete i ett område, som spänner över flera år och tyngdpunkten genomförs innan kommunens arbete med detaljplanen satt i gång.

Det innefattar stadsplanering, från idé och förstudie till detaljplan. Ibland blir det ett fastighetsutvecklingsprojekt i senare skede. Stadsutveckling handlar om förändringar i den byggda miljön som går utöver förändringar inom den befintliga fastighetens gränser. Det kan handla om planeringen av ett nytt bostadsområde med ett kommersiellt centrum, omläggning av vägar och parkeringsplatser eller en enstaka ny- och tillbyggnad av en kommersiell fastighet. Arbetet med stadsutveckling leds av Affärsutvecklingschefen, Fastighetschefen och Investerings- och analysansvarig på GöteborgsLokaler.

GöteborgsLokaler är med i följande stadsutvecklingsprojekt i Göteborg: Hjällbo, Hammarkullen, Biskopsgården, Brunnsbo och Kärra.

Läs mer om stadsutveckling i Göteborg.

Stadsutveckling

Samverkan

Samverkan för att utvecklas

För att vi på GöteborgsLokaler skall lyckas med att utveckla våra fastigheter och handelsplatser behöver vi samverka med många olika parter.

Målet är att skapa trivsamma och trygga handelsplatser för både besökare och verksamheter, detta i bred samverkan med andra aktörer på och kring platsen. Här är några av alla viktiga aktörer vi samverkar med.

Samverkan