Läs mer om vårt
säkerhetsarbete

  1. GöteborgsLokaler
  2.  / 
  3. Om oss
  4.  / Säkerhet

Säkerhet

Så här jobbar GöteborgsLokaler med säkerhet och trygghet i vår verksamhet, på handelsplatserna och i fastigheterna.

Att upprätthålla säkerhet och trygghet i vår verksamhet är en del av GöteborgsLokalers uppdrag. Det gör vi exempelvis genom att ha nolltolerans mot kriminell verksamhet i våra lokaler. Här kan du också läsa mer om hur vi jobbar med Trygghet på torgen.

Skyddsrum

För att finna information om skyddsrum i din närhet har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, en karta där man kan se alla skyddsrum i Sverige. Du hittar kartan vi denna länk: MSB:s skyddsrumskarta. I kartan kan du zooma in på önskat område eller söka efter område/gata. Klickar du på ett objekt får du uppgifter om just det skyddsrummet.

Som fastighetsägare ansvarar vi för de skyddsrum som finns i våra byggnader. Dessa rum används i normala fall ofta till andra ändamål men ska inom 2 dygn kunna iordningsställas för att fungera som skyddsrum. I det arbetet ingår att säkerställa att de är tillgängliga. Dessa åtgärder genomförs först vid ett beslut om höjd beredskap, vilket fattas av regeringen. Alla hus där det finns skyddsrum ska vara märkta med skyddsrumsskylt på fasaden.

Framtidenskoncernen följer tillsammans med Göteborgs Stad omvärldsläget för att se om vi behöver vidta några åtgärder. I dagsläget ser vi inte det, men vi planerar och förbereder oss för ett eventuellt förändrat läge.

Har du ytterligare frågor och funderingar gällande krishantering, säkerhet och beredskap i Sverige?

Vår hantering av personuppgifter

Du kan läsa mer av vår hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) på den här sidan.