Tillgänglighet på

vår hemsida

 

  1. GöteborgsLokaler
  2.  / Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

För www.goteborgslokaler.se.

Här kan du läsa tillgänglighetsredogörelsen för www.goteborgslokaler.se. Du kan även läsa om vad digital tillgänglighet är och hur du gör för att lämna synpunkter på tillgängligheten på www.goteborgslokaler.se.

Innehåll på denna sida

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

För www.goteborgslokaler.se gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.

Tillgänglighetsredogörelse för www.goteborgslokaler.se

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler ansvarar själva för www.goteborgslokaler.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här kan du läsa om vilka kända problem som finns och hur du gör för att rapportera brister.

Hur tillgänglig är www.goteborgslokaler.se

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Följande brister känner vi till och arbetar löpande för att åtgärda.

Allmänna brister

Vissa fält på goteborgslokaler.se, specifikt i de olika formulären, har fel struktur. Det här gör att navigering med enbart tangentbord är svårare på hemsidan.

För dig som använder skärmläsare

Nedan följer ett par saker som kan göra hemsidan svår att använda med skärmläsare:

  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare.
  • Vissa sidor på webbplatsen är inte helt korrekt uppmärkta enligt den tekniska standarden Wai-aria. Standarden syftar till att göra webbinnehåll mer tillgängligt för personer som använder hjälpmedel, till exempel skärmläsare.
  • På vissa sidor används html för att formatera texter. Till exempel genom att använda tabeller för utseendets skull. Det kan göra att texten läses upp i fel ordning och blir svårare att ta till sig för den som använder ett skärmläsningsverktyg.

Så har vi testat tillgängligheten

Vi använder ett automatiskt verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades 23 augusti 2022.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Vi har ett pågående arbete med att förbättra hemsidans tillgänglighet. Ge oss gärna dina synpunkter om du upplever problem med hemsidan som inte finns listade eller om du anser att goteborgslokaler.se inte uppfyller lagkraven.

Lämna dina synpunkter till GöteborgsLokaler

Har du synpunkter på tillgängligheten på www.goteborgslokaler.se kan du maila info@goteborgslokaler.se.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som är tillsynsmyndighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.