Fiber i våra lokaler
från Framtidens bredband

  1. GöteborgsLokaler
  2.  / 
  3. För hyresgäster
  4.  / Framtidens bredband

Framtidens bredband

Här kan du läsa mer om Framtidens bredband.

Framtidens Bredband finns i alla våra lokaler. Du som är hyresgäst har tillgång till ett öppet bredbandsnät, vilket ger dig möjlighet till ett bredare utbud av tjänster inom tv, telefoni och internet. En av de stora fördelarna med Framtidens Bredband är att du själv kan välja mellan olika tjänsteleverantörer. Några av dem erbjuder både bredbandstelefoni och internet, medan vissa är specialiserade på en tjänst.

Aktuell information om hur du beställer tjänster finner du på framtidensbredband.se.