Vi bygger

Mer information om våra byggprojekt

GöteborgsLokaler medverkar till att göra Göteborg till en hållbar stad – öppen för världen. Vi äger och förvaltar lokaler i hela staden och till vårt uppdrag hör också att vara med och bygga framtidens Göteborg. Vi bygger nytt, bygger om och underhåller både befintliga och framtida fastigheter.

Här nedanför finner du GöteborgsLokalers pågående och planerade projekt.

Selma stad

GöteborgsLokaler är en av de aktörer som kommer att vara med och bygga Selma stad. Vi kommer att bygga Stadsdelshus med rum för kultur och ett Handelshus med handel, vård och kontor. Byggstarten skedde hösten 2017. Preliminär inflyttning blir 2019.

Presentation om Selma stad

För mer information besök www.selmastad.se

Du kan också läsa mer om stadsutvecklingen på Göteborgs Stads webbplats www.stadsutveckling.goteborg.se

Kvarter A

GöteborgsLokaler bygger ett stadsdelshus med rum för kultur som kommer inrymma en restaurang/cafédel, bibliotek, kultur- och fritidsverksamhet, mötesplatser och kontor för medarbetarna på Norra Hisingens Stadsdelsförvaltning. Lokaler för kultur- och fritidsverksamhet kommer samsas i huset med flexibla samutnyttjande mötesrum och ett aktivitetsbaserat kontor.

Kvarter D

Kvarter D kommer inrymma lokaler för dagligvaruhandel och annan detaljhandel samt lokaler för vård och service i olika utformningar. Det kan vara tandvård, vårdcentral, familjecentral och liknande verksamheter. Huset kommer också att inrymma ett parkeringsdäck.

 

Rannebergen Centrum

Vad händer i Rannebergen Centrum? Följ med på resan!

Här vill vi skapa ett vardagsnära centrum med ett basutbud av varor och tjänster för de boende i Rannebergen.

2016

Arbetsmöten med boende och nyckelaktörer. Tar fram underlag. Hur ser nuläget ut och vad kan Rannebergen Centrum bli i framtiden?

2017

Teknisk besiktning av fastigheten. Ta reda på vad är tekniskt möjligt att göra?

2017-2018

Vi börjar med utomhusmiljön. Ny entré och entrétrappa byggs.

2018 november

Nu får vi finansiering för att gå vidare.

2018 december

Projektering påbörjas, dvs hur kan vi göra för att bygga och förändra i fastigheten? Vad kommer det att kosta?

2019

Dialoger och förhandlingar med tilltänkta hyresgäster.

2019

Vår ägare skall ta beslut. Eventuella bygglov skall sökas och behandlas.

2019

Upphandling. Vem skall bygga om?

2020-2021

Nu kan vi starta bygget.

2021-2022

Nu bygger vi om!