Vi bygger

Mer information om våra byggprojekt

GöteborgsLokaler medverkar till att göra Göteborg till en hållbar stad – öppen för världen. Vi äger och förvaltar lokaler i hela staden och till vårt uppdrag hör också att vara med och bygga framtidens Göteborg. Vi bygger nytt, bygger om och underhåller både befintliga och framtida fastigheter.

Här nedanför finner du GöteborgsLokalers pågående, planerade och nyligen avslutade projekt.

 

Engelbrektsgatan 69-71

Selma stad

GöteborgsLokaler är en av de aktörer som är med och bygger Selma stad. Vårt Stadsdelshus med rum för kultur och Handelshuset med handel, vård och kontor invigdes hösten 2019.

För mer information besök www.selmastad.se

Du kan också läsa mer om stadsutvecklingen på Göteborgs Stads webbplats www.stadsutveckling.goteborg.se

Kvarter A

GöteborgsLokaler har byggt ett stadsdelshus med rum för kultur som inrymmer en restaurang/cafédel, bibliotek, kultur- och fritidsverksamhet, mötesplatser och kontor för medarbetarna på Norra Hisingens Stadsdelsförvaltning. Lokaler för kultur- och fritidsverksamhet kommer samsas i huset med flexibla samutnyttjande mötesrum och ett aktivitetsbaserat kontor.

Kvarter D

Kvarter D inrymmer lokaler för dagligvaruhandel och annan detaljhandel samt lokaler för vård och service i olika utformningar. Huset inrymmer även ett parkeringsdäck.

Fiskhuset

Mellan de båda kvarteren har GöteborgsLokaler uppfört en mindre saluhall som inrymmer en fiskaffär med servering.

Översikt Selma Stad