Läs mer om våra
pågående byggprojekt

  1. GöteborgsLokaler
  2.  / 
  3. Om oss
  4.  / Vi bygger

Vi bygger

Mer information om våra byggprojekt.

GöteborgsLokaler medverkar till att göra Göteborg till en hållbar stad – öppen för världen. Vi äger och förvaltar lokaler i hela staden och till vårt uppdrag hör också att vara med och bygga framtidens Göteborg. Vi bygger nytt, bygger om och underhåller både befintliga och framtida fastigheter.

Här nedanför finner du GöteborgsLokalers pågående, planerade och nyligen avslutade projekt.

Våra projekt

Rannebergen Centrum

Efterlängtad matbutik öppnar i Rannebergen Centrum

Bild på shoppingkasse

Innan sommaren får Rannebergen Centrum en social supermarket och en efterlängtad matbutik. Många har undrat och nu kan vi äntligen berätta att avtal är skrivet mellan fastighetsägaren GöteborgsLokaler och Räddningsmissionen. Räddningsmissionen kommer att driva matbutiken som heter MatRätt.

Från boende i Rannebergen har det kommit många önskemål om en matbutik sedan den tidigare butiken stängdes. Boende har framför allt önskat sig en servicebutik. Nu blir det en matbutik.

– Vi har längtat efter att få berätta den här nyheten. Det har varit många kontakter med olika livsmedelsaktörer och vi är så glada för att det blir Maträtt som öppnar matbutiken, säger Jonas Lissel, fastighetsförvaltare hos fastighetsägaren GöteborgsLokaler. Förutom det viktiga att boende i Rannebergen får en matbutik så står Maträtt för så många andra fina värden. De stämmer väl överens med vårt hållbarhetsarbete, berättar Jonas vidare.

Verksamheten kommer ha en yta på närmare 1000 kvadratmeter med butik, lager och kök. Entrén blir från framsidan av Rannebergen Centrum.

När öppnar matbutiken och vad händer fram till dess?

GöteborgsLokaler och Räddningsmissionen gör nu i ordning lokalen för matbutiken tillsammans. Ventilation och installationer skall bytas ut och kompletteras. Ett bättre lager skall byggas och ett beredningskök skall sättas in så att MatRätt också kan tillaga och sälja färdiga maträtter. Butiken skall möbleras upp med hyllor och kassadiskar. Därefter förstås också fyllas med varor. Innan sommaren kommer MatRätt att öppna.

Hur funkar det att handla på MatRätt?

MatRätt är en social supermarket som gör gott både för människa och miljö. Butikens utbud bygger på donationer från livsmedelsbranschen. I butiken bidrar kunden till minskat matsvinn och som medlem kan man handla mat till mycket låga priser. MatRätt finns särskilt till för sina medlemmar med låg inkomst som har svårt att få pengarna att räcka till i vanliga livsmedelsbutiker. Som medlem får kunden köpa varor till en tredjedel eller mindre av vanligt butikspris. Men alla är lika välkomna att handla hos Maträtt.

Vad är MatRätt?

Maträtt bedrivs inom franchisekonceptet Matmissionen som Stockholms Stadsmission tog fram 2016. Konceptet har visat sig fylla ett stort behov även i Göteborg, en butik finns redan i dag i Flatås. Räddningsmissionens andra matsvinnsbutik i Rannebergen blir den åttonde i Sverige inom samma franchise. MatRätts butiker fokuserar på att rädda livsmedel från att bli matsvinn, bekämpa matfattigdom och erbjuda individuellt anpassad arbetsträning. För att möjliggöra uppstarten för den nya butiken i Rannebergen kommer Räddningsmissionens strategiska partner Willys att gå in med både inredning, kompetens och arbetskraft.

Vi bygger om ännu mer och all butiksyta är nu uthyrd

I samband med ombyggnationen av lokalerna för matbutiken kommer GöteborgsLokaler att bygga en ny entré till Bostadsbolagets Boservice. Rannebergens Pizzeria kommer också att få nya lokaler. Pizzerian flyttas fram, får en egen entré och en bättre serveringsyta.

– I och med att hela pusslet nu är lagt med ny matbutik, pizzerian och nya entréer, är all kommersiell yta i Rannebergen Centrum uthyrd, avslutar Jonas Lissel.

Selma Stad

GöteborgsLokaler är en av de aktörer som är med och bygger Selma stad. Vårt Stadsdelshus med rum för kultur och Handelshuset med handel, vård och kontor invigdes hösten 2019.

För mer information besök www.selmastad.se

Du kan också läsa mer om stadsutvecklingen på Göteborgs Stads webbplats www.stadsutveckling.goteborg.se

Kvarter A

GöteborgsLokaler har byggt ett stadsdelshus med rum för kultur som inrymmer en restaurang/cafédel, bibliotek, kultur- och fritidsverksamhet, mötesplatser och kontor för medarbetarna på Norra Hisingens Stadsdelsförvaltning. Lokaler för kultur- och fritidsverksamhet kommer samsas i huset med flexibla samutnyttjande mötesrum och ett aktivitetsbaserat kontor.

Kvarter D

Kvarter D inrymmer lokaler för dagligvaruhandel och annan detaljhandel samt lokaler för vård och service i olika utformningar. Huset inrymmer även ett parkeringsdäck.

Fiskhuset

Mellan de båda kvarteren har GöteborgsLokaler uppfört en mindre saluhall som inrymmer en fiskaffär med servering.