Mitt i 

äventyret

Bergsjön Centrum

Vårt centrum är den största handelsplatsen i Bergsjön det finns ett varierat utbud av varor och service. Med allmänna kommunikationsmedel kommer du till en naturskön miljö med hållplatsnamnet Rymdtorget. Det är den självklara mötesplatsen för boende i hela området kring östra Bergsjön och kring Rymdtorget. Men också en del av det nya kulturstråket med plats att upptäcka för både bofasta och besökare. Längs med centrats ena långvägg löper en 2,5 m hög och 55 m lång målning av Jan Persson. Motivet är en bildsvit ur Michail Bulgakovs litterära mästerverk ”Mästaren & Margarita”, vilket också är målningens namn.

 Bergsjön Centrum är byggt 1970 och ritades av Sven Brolid Arkitektkontor AB. Bergsjön Centrum har genomgått en stor förändring. Centrumet byggdes om under åren 2000-2005. Ombyggnationen omfattade centrumhusets butiksplan med omgivande markytor och har gett en rejäl ansiktslyftning åt centrummiljön, både invändigt och utvändigt. 2018 uppgraderades centrumet ytterligare invändigt. Syftet har varit och är att skapa en attraktiv, trevlig och trygg miljö för boende, besökare och för dem som ska bedriva handel här.

Verksamheter

17

0

Kvadratmeter

7 300

Mer information

Byggt

1970 Arkitekt: Sven Brolid SAR, Stig Hanson SAR, Walter Kiesling SAR. Sven Brolid Arkitektkontor AB.

Ombyggt

2004-2005 Arkitekt: Losman Nädele Arkitekter.

Parkering

Göteborgs Stads parkering.  Gratis 1 timme med biljett alla dagar kl. 08-22.

6 kr/tim alla dagar 08-22, övrig tid 2 kr/tim.

Platskod: 4490

Kollektivtrafik

Hållplats Rymdtorget

Buss: 58 samt 74. Spårvagn: 7 samt 11

Kontakt

Centrumutvecklare på Bergsjön Centrum är: Ann-Sofie Strömbäck tel. 031-335 01 28. Centrumutvecklaren arbetar med att utveckla platsens attraktivitet, att marknadsföra handelsplatsen, dess handlare och aktörer samt att samordna projekt och aktiviteter.

Teknisk förvaltare i Bergsjön Centrum är: Roger Larsson. Den tekniske förvaltaren vänder du dig till när det gäller felanmälan samt övrig hyresgästservice via den här sidan. .

Fastighetsförvaltare i Bergsjön Centrum är: Magnus Henriksson tel. 031-335 01 17. Förvaltaren kontaktar du vid hyres- och kontraktsfrågor.

GöteborgsLokaler äger och förvaltar ca 7000 kvm i Bergsjön Centrum.

Hitta hit

Bergsjön Centrum