Hjällbo Centrum

Jordens personligaste torg

Verksamheter

23

0

Kvadratmeter

11 700

Mitt i stadsdelen hittar du Hjällbo Centrum – jordens personligaste torg. Hit kommer man för att uppleva en unik atmosfär med en handel som man inte hittar någon annanstans i Göteborg. Torget genomgick under 2001 en stor och omfattande ombyggnation. Det gav centrat ett helt nytt utseende i form av en påbyggd huvudbyggnad i glaspartier, saluhall bakom centrat och en ny, mer trafiksäker rondell. Här handlar du orientaliska varor, presentartiklar och mattor eller varför inte besöka butiken med ett av stans största sortiment av sjalar. Centrat byggdes 1969 och ritades av White Arkitektkontor AB. 2001 byggdes centrat om och projekterades av Liljewall Arkitekter AB.

Mer information & kontakt

Byggt: 1969 Arkitekt: White Arkitektkontor AB

Ombyggt: 2001 Arkitekt: Liljewall arkitekter AB

Parkering: 2 tim fri parkering

Vill du veta vilka butiker och verksamheter som finns på torget? Välkommen att besöka torgets hemsida www.hjallbocentrum.se.

Centrumutvecklare i Hjällbo Centrum är Charlotta Brandt, tel. 031-335 01 79. Centrumutvecklaren arbetar med att utveckla platsens attraktivitet, att marknadsföra handelsplatsen, dess handlare och aktörer samt att samordna projekt och aktiviteter.

Teknisk förvaltare i Hjällbo Centrum är André Selander. Den tekniske förvaltaren vänder du dig till när det gäller felanmälan samt övrig hyresgästservice via den här sidan.

Fastighetsförvaltare i Hjällbo Centrum är Britt Bergström, 031-335 01 07. Förvaltaren vänder du dig till i hyres- och kontraktsfrågor.

GöteborgsLokaler äger och förvaltar ca 11 700 kvm lokalyta i Hjällbo Centrum.

Hjällbo Centrum