Friskväderstorget

Det nära torget

Verksamheter

17

0

Kvadratmeter

2900

Friskväderstorget är ett torg i norra Biskopsgården. Här finns bland annat  livsmedelsbutik, restaurang, vårdcentral, kommunkontor samt förskola och en moské.

Torget har en spårvagnshållplats, där linjerna 5, 6 och 10 passerar. Sjumilaskolan ligger i nära anslutning till torget.

Mer info & kontakt

Fastighetsförvaltare på Friskväderstorget är Trond Smedheim, tel. 031-335 01 07. Förvaltaren vänder du dig till i hyres- och kontraktsfrågor.

 

Friskväderstorget