Bergsjön Centrum

Världens space för möten och kulturer

Verksamheter

17

0

Kvadratmeter

7 300

Oss finner du i nordöstra Göteborg. Med allmänna kommunikationsmedel kommer du till en naturskön miljö med hållplatsnamnet Rymdtorget. I Bergsjön Centrum finner du en god närservice. Här erbjuds besökaren en mängd varor i en annorlunda mix, antingen det gäller frukt och grönt eller orientaliska teer och kryddor. Längs med centrats ena långvägg löper en 2,5 m hög och 55 m lång målning av Jan Persson. Motivet är en bildsvit ur Michail Bulgakovs litterära mästerverk ”Mästaren & Margarita”, vilket också är målningens namn.

Bergsjön Centrum är byggt 1970 och ritades av Sven Brolid Arkitektkontor AB. Bergsjön Centrum har genomgått en stor förändring. Centrat byggdes om under åren 2000-2005. Etapp 1 av ombyggnationen som avslutades 2003, omfattade centrumhusets butiksplan med omgivande markytor och har gett en rejäl ansiktslyftning åt centrummiljön, både invändigt och utvändigt. Etapp 2 invigdes i december 2005 och här omfattade renoveringen nya lokaler för Medborgarkontoret, biblioteket, mödra- och barnavård, öppna förskolan samt för Familjebostäder. Syftet har varit och är att skapa en attraktiv, trevlig och trygg miljö för boende, besökare och för dem som ska bedriva handel här.

Mer information & kontakt

Byggt 1970 Arkitekt: Sven Brolid SAR, Stig Hanson SAR, Walter Kiesling SAR. Sven Brolid Arkitektkontor AB

Ombyggt 2004-2005 Arkitekt: Losman Nädele Arkitekter

Parkering: Fri parkering 2 tim

Vill du veta mer om vilka verksamheter och butiker som finns på torget? Välkommen att besöka torgets hemsida www.bergsjoncentrum.se.

Centrumutvecklare på Bergsjön Centrum är: Ann-Sofie Strömbäck tel. 031-335 01 28. Centrumutvecklaren arbetar med att utveckla platsens attraktivitet, att marknadsföra handelsplatsen, dess handlare och aktörer samt att samordna projekt och aktiviteter.

Teknisk förvaltare i Bergsjön Centrum är: Roger Larsson. Den tekniske förvaltaren vänder du dig till när det gäller felanmälan samt övrig hyresgästservice via den här sidan. .

Fastighetsförvaltare i Bergsjön Centrum är: Magnus Henriksson tel. 031-335 01 17. Förvaltaren kontaktar du vid hyres- och kontraktsfrågor.

GöteborgsLokaler äger och förvaltar ca 7000 kvm i Bergsjön Centrum.

Bergsjön Centrum