Länsmanstorget

Det lilla torget med det stora hjärtat

Verksamheter

5

0

Kvadratmeter

4 300

Hemsida

www.lansmanstorget.se

Länsmanstorget finner du i norra Biskopsgården. Det enda torget i Göteborg där butikerna ligger direkt ovanpå P-garaget. Lätt och bekvämt att parkera. Entrén binder ihop två tidigare fristående fastigheter och bildar ett inomhustorg där du finner en stor dagligvaruhandel och ett antal mindre butiker, bland annat servicebutik och pizzeria. Stadsdelen har under 80- och 90-talen renoverats och moderniserats, Länsmanstorget byggdes år 1966 och ritades av arkitekt SAR Gustav Samuelsson. År 2000 genomgick centrat en ombyggnation. Torget med omnejd ligger vackert placerad bland fina grönområden med bra bostäder, varav många har vidsträckt utsikt över staden i öster eller skärgården i väster. Spårvagnar går var tionde minut och tar cirka 15 minuter in till city.

Mer information & kontakt

Byggt: 1966 Arkitekt:

Arkitekt SAR Gustav Samuelsson

Ombyggt: 2000

Arkitekt: EFEM Arkitektkontor

Parkering: 2 tim fri parkering

Vill du veta mer om vilka verksamheter och butiker som finns på torget? Välkommen att besöka torgets hemsida på www.lansmanstorget.se.

Centrumutvecklare på Länsmanstorget är Hanna Gole, tel. 031-335 01 32. Centrumutvecklaren arbetar med att utveckla platsens attraktivitet, att marknadsföra handelsplatsen, dess handlare och aktörer samt att samordna projekt och aktiviteter.

Teknisk förvaltare på Länsmanstorget är Anders Krogh. Den tekniske förvaltaren vänder du dig till när det gäller felanmälan samt övrig hyresgästservice via den här sidan.

Fastighetsförvaltare på Länsmanstorget är Anders Rydholm, tel 031-335 01 23. Förvaltaren vänder du dig till i hyres- och kontraktsfrågor.

GöteborgsLokaler äger och förvaltar ca 4300 kvm lokalyta på Länsmanstorget.

Länsmanstorget