Olskroken

En äkta göteborgsk blandning

Verksamheter

41
0

Kvadratmeter

10 600

Ett genuint affärsområde endast ett stenkast från centrum. Torget är ett större köpstråk längs Redbergsvägens båda sidor. I Olskroken står ett tjugotal butiksverksamheter till ditt förfogande med ett brett sortiment av både dagligvaror och sällanköpsvaror, här finns en ovanligt stark butiksmix för den köpsugne. Fisk och frukt & grönt handlar du hos någon av de mysiga små fiskbodar som finns på torget. Du tar dig lätt hit med både buss, spårvagn och bil på 5 minuter från city. Olskrokstorget byggdes år 1982.

 

Mer information & kontakt

Parkering: Mycket goda parkeringsmöjligheter i anslutning till torget.

Vill du veta mer om vilka verksamheter och butiker som finns på torget? Välkommen att besöka torgets hemsida på www.olskroken.se

Centrumutvecklare i Olskroken är Hanna Gole tel 031-335 01 32. Centrumutvecklaren arbetar med att utveckla platsens attraktivitet, att marknadsföra handelsplatsen, dess handlare och aktörer samt att samordna projekt och aktiviteter.

Fastighetsförvaltare i Olskroken är: Britt Bergström​ tel. 031-335 01 07. Förvaltaren vänder du dig till i hyres- och kontraktsfrågor.

För felanmälan och övrig hyresgästservice, vänd dig till din husvärd hos Poseidon.

GöteborgsLokaler externförvaltar ca 11 000 kvm lokalyta för Poseidon på Olskrokstorget.

Olskroken