Kyrkbytorget

Hälsans torg

Verksamheter

22

0

Kvadratmeter

4 900

Kyrkbytorget finner du vid Sveriges längsta biltunnel, Lundbytunneln, på Hisingen. Här finner du bland grönskan ett antal specialbutiker med ett stort personligt intresse för sina kunder. Under 2002 byggdes en gårdsgata som binder ihop de olika torgfastigheterna, vilket ledde till en mer trivsam miljö med ett större fokus på ökad trafiksäkerhet. Från Kyrkbytorget tar du dig enkelt ner till Norra Älvstranden, som ligger ca 10 minuter bilväg från torget. Torget byggdes år 1955/56 och ritades av Tuvert Arkitektkontor AB och genomgick en ombyggnation under 1993.

Mer information & kontakt

Byggt: 1956 Arkitekt: Johan E. Tuvert, Ragndal och Tuvert Arkitektkontor SAR Ombyggt: 1993 Arkitekt: Yngve Lundh Arkitekter

Parkering: 1 tim fri parkering

Vill du veta mer om vilka verksamheter och butiker som finns på torget? Välkommen att besöka torgets hemsida på www.kyrkbytorget.se.

Centrumutvecklare på Kyrkbytorget är: Hanna Gole, tel. 031-335 01 32. Centrumutvecklaren arbetar med att utveckla platsens attraktivitet, att marknadsföra handelsplatsen, dess handlare och aktörer samt att samordna projekt och aktiviteter.

Teknisk förvaltare på Kyrkbytorget är: Anders Krogh. Den tekniske förvaltaren vänder du dig till när det gäller felanmälan samt övrig hyresgästservice via den här sidan. Hyr du hos Bostadsbolaget eller Poseidon, kontakta din kvartersvärd/husvärd.

Fastighetsförvaltare på Kyrkbytorget är: Anne Rohman tel. 031-335 01 34. Förvaltaren vänder du dig till i hyres- och kontraktsfrågor.

GöteborgsLokaler äger och förvaltar ca 1900 kvm lokalyta samt externförvaltar för Bostadsbolaget ca 2800 kvm och för Poseidon ca 400 kvm.

Kyrkbytorget