Haga

Cosy shopping och fika since 1648

Verksamheter

68
0

Kvadratmeter

7 700

Haga ligger i centrala Göteborg. Många av de äldre husen är kulturminnesmärkta. I mitten av 1600-talet gav drottning Kristina order om att planlägga stadsdelen Haga, Göteborgs första förstad. Stadsdelens genuina atmosfär präglas av låga trähus, butiker och trånga, stenlagda gator och är ett välbesökt område både bland boende och turister.

Mer information & kontakt

Vill du veta mer om vilka verksamheter och butiker som finns i Haga? Välkommen att besöka torgets hemsida på www.hagashopping.se

Centrumutvecklare i Haga är: Åse Jendman tel. 031-335 01 27. Centrumutvecklaren arbetar med att utveckla platsens attraktivitet, att marknadsföra handelsplatsen, dess handlare och aktörer samt att samordna projekt och aktiviteter.

Fastighetsförvaltare i Haga är: Anne Rohman tel. 031-335 01 34. Förvaltaren vänder du dig till i hyres- och kontraktsfrågor.

Felanmälan och övrig hyresgästservice, vänd dig till Bostadsbolaget eller Poseidon och din kvartersvärd/husvärd.

GöteborgsLokaler externförvaltar lokaler för Bostadsbolaget och Poseidon i Haga.

Haga