Rannebergen Centrum

Med naturen runt hörnet

Verksamheter

1

0

Kvadratmeter

8 900

Det natursköna Rannebergen i norra Göteborg är ett av de mest miljövänliga bostadsområdena i Göteborg. Här bor man i så väl småhus och radhus som i hyreshus. Hit kommer du med buss 76 från Angered Centrum. Vid hållplatsen Rannebergen ligger inomhustorget med samma namn.  Alldeles inpå knuten ligger Vättlefjäll med bad- och fiskesjöar, kanotvatten och härliga strövområden. Rannebergen Centrum byggdes år 1974 och ritades av White Arkitektkontor AB. Centrat byggdes om 1995.

 

Mer information & kontakt

Byggt: 1974 Arkitekt: White Arkitektkontor

Ombyggt: 1995 Arkitekt: FAAB/MS

Parkering: 2 tim fri parkering

Centrumutvecklare på Rannebergen Centrum är Kathleen Hahne, tel. 031-335 01 33. Centrumutvecklaren arbetar med att utveckla platsens attraktivitet, att marknadsföra handelsplatsen, dess handlare och aktörer samt att samordna projekt och aktiviteter.

Teknisk förvaltare i Rannebergen Centrum är André Selander. Den tekniske förvaltaren vänder du dig till när det gäller felanmälan samt övrig hyresgästservice via den här sidan.

Fastighetsförvaltare i Rannebergen Centrum är  Jonas Lissel tel. 031-335 01 25. Förvaltaren vänder du dig till i hyres- och kontraktsfrågor.

GöteborgsLokaler äger och förvaltar ca 8900 kvm lokalyta i Rannebergen Centrum.

Vad händer i Rannebergen Centrum?

Följ med på resan!

Här vill vi skapa ett vardagsnära centrum med ett basutbud av varor och tjänster för de boende i Rannebergen.

2016

Arbetsmöten med boende och nyckelaktörer. Tar fram underlag. Hur ser nuläget ut och vad kan Rannebergen Centrum bli i framtiden?

2017

Teknisk besiktning av fastigheten. Ta reda på vad är tekniskt möjligt att göra?

2017-2018

Vi börjar med utomhusmiljön. Ny entré och entrétrappa byggs.

2018 december

Projektering påbörjas, det vill säga hur kan vi göra för att bygga och förändra i fastigheten? Vad kommer det att kosta?

2020

Vår ägare ska ta beslut. Eventuella bygglov ska sökas och behandlas.

2020

Upphandling. Vem ska bygga om?

2020

Dialoger och förhandlingar med tilltänkta hyresgäster.

2020-2021

Nu kan vi starta bygget.

2021-2022

Nu bygger vi om!

Rannebergen Centrum