Rannebergen Centrum

Med naturen runt hörnet

Verksamheter

1

0

Kvadratmeter

8 900

Det natursköna Rannebergen i norra Göteborg är ett av de mest miljövänliga bostadsområdena i Göteborg. Här bor man i så väl småhus och radhus som i hyreshus. Hit kommer du med buss 76 från Angered Centrum. Vid hållplatsen Rannebergen ligger inomhustorget med samma namn.  Alldeles inpå knuten ligger Vättlefjäll med bad- och fiskesjöar, kanotvatten och härliga strövområden. Rannebergen Centrum byggdes år 1974 och ritades av White Arkitektkontor AB. Centrat byggdes om 1995.

 

Mer information & kontakt

Byggt: 1974 Arkitekt: White Arkitektkontor

Ombyggt: 1995 Arkitekt: FAAB/MS

Parkering: 2 tim fri parkering

Centrumutvecklare på Rannebergen Centrum är Kathleen Hahne, tel. 031-335 01 33. Centrumutvecklaren arbetar med att utveckla platsens attraktivitet, att marknadsföra handelsplatsen, dess handlare och aktörer samt att samordna projekt och aktiviteter.

Teknisk förvaltare i Rannebergen Centrum är Roger Larsson. Den tekniske förvaltaren vänder du dig till när det gäller felanmälan samt övrig hyresgästservice via den här sidan.

Fastighetsförvaltare i Rannebergen Centrum är  Jonas Lissel tel. 031-335 01 25. Förvaltaren vänder du dig till i hyres- och kontraktsfrågor.

GöteborgsLokaler äger och förvaltar ca 8900 kvm lokalyta i Rannebergen Centrum.

Rannebergen Centrum