Rannebergen Centrum

Med naturen runt hörnet

Verksamheter

4

0

Kvadratmeter

8 900

Det natursköna Rannebergen i norra Göteborg är ett av de mest miljövänliga bostadsområdena i Göteborg. Här bor man i så väl småhus och radhus som i hyreshus. Hit kommer du med buss 76 från Angered Centrum. Vid hållplatsen Rannebergen ligger inomhustorget med samma namn.  Alldeles inpå knuten ligger Vättlefjäll med bad- och fiskesjöar, kanotvatten och härliga strövområden. Rannebergen Centrum byggdes år 1974 och ritades av White Arkitektkontor AB. Centrat byggdes om 1995.

 

Mer information & kontakt

Byggt: 1974 Arkitekt: White Arkitektkontor

Ombyggt: 1995 Arkitekt: FAAB/MS

Parkering: 2 tim fri parkering

Teknisk förvaltare i Rannebergen Centrum är: Geir Birkeland. Den tekniske förvaltaren vänder du dig till när det gäller felanmälan samt övrig hyresgästservice via den här sidan

Fastighetsförvaltare i Rannebergen Centrum är: Ulrika Evenås tel. 031-335 01 26. Förvaltaren vänder du dig till i hyres- och kontraktsfrågor.

GöteborgsLokaler äger och förvaltar ca 8900 kvm lokalyta i Rannebergen Centrum.

Vad händer i Rannebergen Centrum?

Följ med på resan!

Här vill vi skapa ett vardagsnära centrum med ett basutbud av varor och tjänster för de boende i Rannebergen.

2016

Arbetsmöten med boende och nyckelaktörer. Tar fram underlag. Hur ser nuläget ut och vad kan Rannebergen Centrum bli i framtiden?

2017

Teknisk besiktning av fastigheten. Ta reda på vad är tekniskt möjligt att göra?

2017-2018

Vi börjar med utomhusmiljön. Ny entré och entrétrappa byggs.

2018 november

Nu får vi finansiering för att gå vidare.

2018 december

Projektering påbörjas, dvs hur kan vi göra för att bygga och förändra i fastigheten? Vad kommer det att kosta?

2019

Dialoger och förhandlingar med tilltänkta hyresgäster.

2019

Vår ägare skall ta beslut. Eventuella bygglov skall sökas och behandlas.

2019

Upphandling. Vem skall bygga om?

2020-2021

Nu kan vi starta bygget.

2021-2022

Nu bygger vi om!

Rannebergen Centrum