Nystalgi

Kortedala Torg

Kortedala Torg är ett av Göteborgs mest klassiska torg, det utgör hjärtat i Kortedala, och är ett av de största förortstorgen i Göteborg. Här finns butiker, service, café, restauranger och vård. Torget byggdes i mitten av femtiotalet och ritades av Tuvert Arkitektkontor AB. Vid denna tid fylldes området kring torget med nyinflyttade som attraherades av nya, moderna lägenheter med elspis, varmvatten och tvättstuga.

I Kortedala upplever du närhet mellan människor, bostäder och torget. Naturen är ständigt närvarande och 50-talets arkitektur och idéer om stadsbyggnad vittnar om de tider som varit. Men här pågår också ett generationsskifte, med ett bubblande engagemang som bygger framtidstro och skapar spännande möten mellan nu och då. Vårt torg är stadsdelens mittpunkt, där geometriska former och färger i huskroppar, utsmyckning och stenläggning ger inspiration till vår visuella värld. Även här finns glimtar kvar av 50-tal, som en kärleksfull hyllning till torgets historia. Men vi håller alltid blicken mot nuet och framtiden. Tänk “nystalgi”!

Verksamheter

38

0

Kvadratmeter

19 000

Mer information

Byggt

1955 Arkitekt: Johan E. Tuvert, Ragndal och Tuvert Arkitektkontor SAR.

Parkering

Göteborgs Stads parkering finns i anslutning till torget.

Tusenårsgatan:
Pris: 6 kr/tim alla dagar 08-22, övrig tid 2 kr/tim. Platskod: 4597

Hundraårsgatan:
Gratis 1 timme med biljett alla dagar kl. 08-22.

6 kr/tim alla dagar 08-22, övrig tid 2 kr/tim. Platskod: 4497

P-hus Tideräkningsgatan

Pris: 6 kr/tim alla dagar 08-22, övrig tid 2 kr/tim. Platskod: 4592

Kollektivtrafik

Hållplats, Kortedala Torg

Buss: 58 samt 74. Spårvagn: 6, 7 samt 11

Kontakt

Centrumutvecklare på Kortedala Torg är Ann-Sofie Strömbäck tel. 031-335 01 28. Centrumutvecklaren arbetar med att utveckla platsens attraktivitet, att marknadsföra handelsplatsen, dess handlare och aktörer samt att samordna projekt och aktiviteter.

Teknisk förvaltare på Kortedala Torg är: Roger Larsson. Den tekniske förvaltaren vänder du dig till när det gäller felanmälan samt övrig hyresgästservice via den här sidan. .

Fastighetsförvaltare på Kortedala Torg är: Magnus Henriksson tel. 031-335 01 17. Förvaltaren vänder du dig till i hyres- och kontraktsfrågor.

Hitta hit

Kortedala Torg