Ett vardagsrum

för alla

Vårväderstorgets logotyp

Vårväderstorget

Vårväderstorget är hjärtat i Biskopsgården. Det mest kompletta närtorget i Göteborg, byggt i italiensk stil i terrassform och bågar. Vårväderstorget är torget med egen kollektivhållplats och kan stoltsera med ett trettiotal verksamheter där de flesta branscher finns representerade. Här finns all tänkbar service, både välsorterade butiksverksamheter samt även lokaler för vård, tandläkare och socialkontor.

Verksamheter

29

0

Kvadratmeter

21 000

Mer information

Byggt

1958 Arkitekt: Helge Zimdahl, Zimdahls Arkitektkontor AB.

Ombyggt

1990 Arkitekt: ABAKO Arkitektkontor AB.

Parkering

2 timmar fri parkering.

Vill du veta mer om vilka verksamheter och butiker som finns på torget? Välkommen att besöka torgets hemsida på www.varvaderstorget.se.

Kontakt

Centrumutvecklare på Vårväderstorget är Annelie Nithander, tel. 031-335 02 36. Centrumutvecklaren arbetar med att utveckla platsens attraktivitet, att marknadsföra handelsplatsen, dess handlare och aktörer samt att samordna projekt och aktiviteter.

Teknisk förvaltare på Vårväderstorget är Anders Krogh. Den tekniske förvaltaren vänder du dig till när det gäller felanmälan samt övrig hyresgästservice via den här sidan.

Fastighetsförvaltare på Vårväderstorget är Anders Rydholm, tel 031-335 01 23. Förvaltaren vänder du dig till i hyres- och kontraktsfrågor.

GöteborgsLokaler äger och förvaltar ca 21 000 kvm lokalyta på Vårväderstorget.

Hitta hit

Vårväderstorget